PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Gdy lato się kończy, a jesień zaczyna
na złaz się udaje spółdzielcza rodzina

Turystyka rodzinna na osiedlu


W tradycyjnie organizowanym na początku września już XXII Regionalnym Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych woj. śląskiego na mecie w Morsku zameldowało się prawie 1700 osób wraz z obsługą, przewodnikami i gośćmi.

Jest to zapewne ciekawe zjawisko socjologiczne, choćby dlatego, że:

- mieszkańcy poszczególnych osiedli z różnych miast Śląska i Zagłębia zdobyli przez 21 lat nawyk wspólnego z sąsiadami wędrowania i już od maja dopytują się, czy złaz się odbędzie,

- z roku na rok widzimy, że do udziału w złazie "zmawiają się" nie tylko rodziny, ale mieszkańcy całych bloków,

- chętni do udziału w złazie wywierają duży nacisk, tak na zarządy spółdzielni, jak i organizatorów, by nie ograniczali liczby miejsc na XXII złaz (jedna ze spółdzielni zgłosiła 162 osoby),

- obserwujemy, co jest dla nas ważne i miłe, że mieszkańcy nawiązali kontakty towarzyskie i na tej imprezie chcą się wspólnie spotkać,

- te złazy odbierają jako "swoją imprezę" i w czasie jej trwania znajdują atmosferę "dużej spółdzielczej rodziny".

Może wpływają na to takie czynniki, jak:

a) dobre, wręcz precyzyjne przemyślenie, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, zapewniające tak treści krajoznawcze, jak i element wspólnej zabawy,
b) zaproponowanie 10 tras turystycznych od 4 do 12 km i możliwość ich wyboru przez zróżnicowane grupy wiekowe,
c) obsługę tych tras przez 40 kwalifikowanych przewodników, którzy prowadzą grupy od miejsca zamieszkania przez wybraną trasą do mety,
d) zapewnienie opieki lekarskiej, GOPR i policji,
e) skromny posiłek i upominek dla każdego z uczestników (w tym roku ciepły kolorowy szalik) oraz specjalne wyróżnienia dla rodzin 5, 6 osób (metalowe termosy). W XXII Złazie uczestniczyło:

  • - 112 rodzin - 3-osobowych;
  • - 82 rodziny - 4-osobowe;
  • - 14 rodzin - 5-osobowych;
  • - 2 rodziny - 6-osobowe.

f) udział prezesów we wspólnej z mieszkańcami wędrówce (na 29 spółdzielni 17 prezesów i wiceprezesów wędrowało, trzech przygotowywało metę złazu,
g) połączenie wędrówki szlakami Jury z piknikową zabawą prowadzoną przez klaunów Ruphert-Rico,
h) a może fachowość, urok i zaangażowanie kierownika złazu, dbałość całego zespołu organizacyjnego o dobre samopoczucie uczestników, a może to wszystko razem wpływa na niepowtarzalną rodzinną atmosferę tej imprezy, przy pięknej pogodzie na zboczu w Morsku trwała piknikowa zabawa, młodzi i starsi śpiewali, tańczyli - panowała radosna, przyjazna i rodzinna atmosfera - to między innymi było celem organizatorów - wyprowadzenie ludzi z blokowisk na łono natury i danie im trochę oddechu i uśmiechu.

W czasie trwania złazu spotkali się sponsorzy, zaproszeni goście i prezesi spółdzielni - kierownik złazu Nela Szlompek miała możliwość podziękowania im za okazaną pomoc, zrozumienie i chęć bycia tak z mieszkańcami jak i nami, organizatorami. Specjalne podziękowania skierowała do zarządów spółdzielni, które pokryły koszty transportu i częściowo odpłatność za uczestnictwo w złazie oraz zadbały o wystrój swoich drużyn.

Były wysokie oceny organizacji imprezy, a goście wyrażali podziw, że jeszcze dziś mieszkańcy chcą uczestniczyć w tak dużej, masowej imprezie, i tak wspaniale się bawią, nawiązując nowe przyjaźnie.

Na zakończenie wręczono rodzinom, seniorom i dzieciom wyróżnienia, a spółdzielniom i gościom - dyplomy uczestnictwa.

Tytus Szlompek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT