PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

V Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Oddziałów PTTK działających w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy "Święta Katarzyna 2003"


Na ziemi świętokrzyskiej u podnóża Łysicy, królowej Gór Świętokrzyskich, w dniach 3-5 września odbył się jubileuszowy V Ogólnopolski Zlot Kół, Klubów i Oddziałów PTTK działających w miejscu zamieszkania i w zakładzie pracy.

Organizatorami zlotu byli: Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK, ośrodek wypoczynkowy PTTK Jodełka w Świętej Katarzynie oraz Jerzy Kapuściński - komandor zlotu, honorowy członek PTTK, znakomity przewodnik świętokrzyski, krajoznawca, członek prezydium naszej komisji.

Uczestnicy zlotu zakwaterowani zostali w odnowionym, znakomicie prowadzonym ośrodku wypoczynkowym PTTK Jodełka. Jego gospodarzem jest Robert Cyranowski, który w znacznym stopniu wziął na siebie organizację imprezy, czuwając nad nią cały czas.

Po sprawnym zakwaterowaniu uczestników i zaopatrzeniu ich w bogate materiały krajoznawcze i programowe, znaczki okolicznościowe i plakietki oraz wspaniałej obiadokolacji zaczęła się impreza.

Uroczystego otwarcia zlotu dokonali przewodniczący komisji Ryszard Kunce - zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK oraz Jerzy Kapuściński.

Ryszard Bielecki, organizator ubiegłorocznego IV Zlotu, przekazał insygnia zlotu, tj. dzwonek i kronikę imprezy, kol. Jerzemu Kapuścińskiemu. Zlot uznaliśmy za otwarty.

Otwarcie zlotu uświetnili przedstawiciele władz administracyjnych Kielc w osobach:

 • Andrzej Szczotarz - dyrektor naczelny Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • Jacek Kowalczyk - członek zarządu i dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
 • Czesław Gruszewski - dyrektor Wydziału Strategii i Inżynierii z Urzędu Miasta w Kielcach.

Przewodniczący komisji, Ryszard Kunce przedstawił najbliższe kierunki działania Zarządu Głównego PTTK.

Wyróżniono dyplomami komisji zasłużonych działaczy PTTK z terenu ziemi świętokrzyskiej i wspierających działalność PTTK następujące osoby:

 • Tadeusz Miarka, Hubert Staszewski, Wiesława Boruć oraz Robert Cyranowski.

Ponadto wręczone zostały medale PTTK za współpracę następującym osobom:

 • Andrzejowi Szczotarzowi - dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • Andrzejowi Sygutowi - wiceprezydentowi Kielc,
 • Krzysztofowi Irskiemu - wiceprezesowi Zarządu Polskiego Radia w Kielcach.
 • Jacek Kowalczyk, członek Zarządu Marszałkowskiego - dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, wygłosił referat nt. "Przyszłość turystyki w regionie świętokrzyskim".

Po krótkiej przerwie wystąpiła kapela z piękną wiązanką folklorystycznych piosenek regionu świętokrzyskiego, a następnie wspaniałą ucztę krajoznawczą przygotował Jerzy Kapuściński.

W pięknych opisach krajoznawczych ukochanej przez niego ziemi świętokrzyskiej oraz dowcipnych opowiadaniach i anegdotach zaprezentował przeźrocza i zaproponował uczestnikom wieczoru test pt. "Ziemia świętokrzyska bez tajemnic".

Oddano 25 prac, a zwycięzcami zostali:

 • I miejsce - Genowefa Wadelik,
 • II miejsce: Roman Wójcik, Krzysztof Kowalski, Małgorzata Szczęsna, Marzanna Kopczyk,
 • III miejsce: Jerzy Wydra, Wojciech Jagła, Barbara Kalinowska, Barbara Konieczna, Edward Jabłoński - zespołowo.

I tak minął pierwszy dzień zlotu.

Drugi dzień zlotu, rozpoczęty śniadaniem o godz. 8, skończył się po godz. 24, niemal bez przerwy zapełniony po brzegi wspaniałym programem.

Po śniadaniu do godz. 17 - wycieczka krajoznawcza pełna niespodzianek prowadzona oczywiście przez znakomitego przewodnika i mistrza słowa Jerzego Kapuścińskiego. Zwiedziliśmy wspaniałe miejsca:

Bodzentyn - zwiedziliśmy gotycki kościół z renesansowym ołtarzem, który zdobił katedrę wawelską i gotyckim tryptykiem oraz XIX w. zagrodę ze zbiorami sprzętu i narzędzi rolniczych, Tarczek - kościół romański św. Idziego z 1226 roku z pięknym tryptykiem, Świętomasz, Nietulisko - resztki po największej walcowni z 1886 roku i dalej największa niespodzianka oprócz pięknej pogody: gmina Bałtów. Uczestnicy zlotu wzięli udział w spływie tratwami doliną rzeki Kamiennej. Płynęliśmy w dwóch grupach około półtorej godziny, podziwiając roślinność, pracę bobrów, skały wapienne ze zjawiskami krasowymi, stanowiące obrzeże mezozoiczne Gór Świętokrzyskich.

Prawdziwą rewelacją Bałtowa są odkrycia odcisków dinozaurów, gdzie powstaje prawdziwy Park Jurajski, w którym obejrzeliśmy podobiznę groźnego allozaura naturalnej wielkości, a wkrótce towarzyszyć mu będą inne gatunki . Pożegnaliśmy się z flisakami, którzy umilali nam spływ dźwiękami akordeonu i piosenkami, i nawet my mogliśmy wspólnie pośpiewać. W międzyczasie zwiedziliśmy pałac książąt Druckich-Lubeckich (w opłakanym stanie) zbudowany w XIX w. na wzorach włoskich, nad wejściem którego widniał dowcipny napis:

Boże! Ci wszyscy, którzy tu bywają, czego nam życzą, niechaj sami mają, położony w starym parku zdradzającym resztki świetności z "alejkami zakochanych", urokliwymi kapliczkami i na koniec zabytkowy kościół pięknie odremontowany, w którym podejmował nas osobiście proboszcz parafii, entuzjasta Bałtowa.

Po wszystkich tych urokliwych miejscach oprowadzał nas kolejny miłośnik Bałtowa i jego znawca Marek Rey.

Zwiedziliśmy również 100-letni młyn pracujący siłą wody i wreszcie upragniona kawa, herbata na którą nie było wcześniej szans przy tak znakomitym programie. Spotykaliśmy się w klubie Bałtek prowadzonym przez młodych entuzjastów Bałtowa, którzy założyli stowarzyszenie BAŁT na rzecz rozwoju gminy Bałtów.

Osobiście ugościł nas kawą i herbatą dyrektor generalny stowarzyszenia i opowiedział nam o wszystkich działaniach na rzecz promocji gminy i utworzenia Parku Jurajskiego. Wróciliśmy z wycieczki pełni wrażeń i podziwu dla piękna ziemi świętokrzyskiej i zbudowani tym, co zobaczyliśmy.

Kolejny etap dnia to Suchedniów i gościnna restauracja Staropolska. U progu powitali nas gospodarze, którzy zaprosili nas na smakowity obiad. Po obiedzie przystąpiliśmy do obrad plenarnych uczestników zlotu. Wysłuchaliśmy interesujących referatów dot. turystyki osób niepełnosprawnych wygłoszonych przez wykładowców:

- Tadeusza Stefańskiego - honorowego przewodniczącego Komisji Przewodnickiej ZG PTTK

- Antoniego Szczucińskiego - członka rady ds. turystyki osób niepełnosprawnych ZG PTTK.

Kolejno podzieliła się swoimi wrażeniami z organizacji I Pikniku "Dla takich samych" Nela Szlompek - Członek Honorowy PTTK.

Przewodniczący komisji Ryszard Kunce, prowadzący obrady plenarne, podsumował dyskusję i zaapelował o dalszą aktywną działalność w środowisku osiedli i zakładów pracy na rzecz turystyki osób niepełnosprawnych, a także na rzecz innych działań programowych proponowanych przez ZG PTTK w roku przyszłym.

Po zakończeniu obrad plenarnych znów uczta dla uczestników zlotu: kiełbaska i kaszanka z rusztu oraz piwko przy ognisku, gdzie można było posłuchać dowcipów i anegdot, lub w sali restauracyjnej przy dźwiękach muzyki. Były tradycyjnie tańce i śpiewy oraz spotkania integracyjne, a po godz. 24 - powrót do Jodełki na zasłużony wypoczynek.

Trzeci i ostatni dzień zlotu - szkoda, że tak szybko zleciało. Czas na podsumowanie i zamknięcie zlotu, ale wcześniej obradowała jeszcze nasza komisja, przygotowując wnioski i propozycje działania na rok przyszły.

W ramach spotkania plenarnego uczestników zlotu odbyła się dyskusja, a przewodniczący komisji zaproponował wystosowanie apelu w sprawie kontynuowania współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a spółdzielniami mieszkaniowymi w Polsce.

Uczestnicy zlotu upoważnili komisję do opracowania końcowej wersji apelu i wystosowanie go do spółdzielni mieszkaniowych. Jerzy Kapuściński wręczył zwycięzcom testów odznaki Turysta Świętokrzyski oraz odznakę Tysiąclecia Kielc wszystkim piszącym test.

Wielkimi owacjami uczestnicy zlotu podziękowali organizatorom, a szczególnie kol. Jerzemu Kapuścińskiemu, za wspaniałą atmosferę i organizację imprezy, wręczając piękne pamiątkowe albumy. Dodać należy, że wszyscy uczestnicy imprezy dostali imienne certyfikaty uczestnictwa w zlocie. Myślę, że wszyscy chętnie wrócimy na piękną ziemię świętokrzyską i do Jodełki.

Jadwiga Korzeniewska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT