PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Jesteśmy na Obrze


Dnia 18 października 2003 r. odbył się kolejny rajd turystyczny pn. "38. Kościańska jesień nad Obrą" z metą w Nietążkowie. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Gminy w Kościanie i Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Na starcie rajdu

Uczestnicy trasy pieszej udali się z Przysieki Starej szlakiem żółtym do Starego Bojanowa, skąd drogą przez Robaczyn dotarli na metę przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Trasa rowerowa była dowolna zgodna z regulaminem KOT. Na metę w Nietążkowie przybyło pieszo i na rowerach 305 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję kupić przewodniki turystyczne, znaczki rajdowe i inne materiały statutowo-organizacyjne. Dla młodzieży szkolnej odbyły się konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i konkurs krajoznawczy. W najważniejszym konkursie krajoznawczym o ziemi kościańskiej pierwsze trzy miejsca zajęli: Błażej Gawełek z gimnazjum nr 4 w Kościanie, Izabela Mikołajczak z gimnazjum w Buczu i Marian Klemenski z zespołu szkół we Włoszakowicach. Wszyscy uczestnicy, którzy w konkursach zdobyli pierwsze trzy miejsca, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Najliczniej przybyły drużyny z zespołu szkół nr 4 w Kościanie. Najstarszym uczestnikiem, który przybył na rowerze, był 74-letni Jarosław Jezior z Kościana. Z najdalszych okolic przybyli turyści z Włoszakowic i Bucza. W godzinach popołudniowych uczestnicy tras pieszych zostali przewiezieni autokarami do stacji kolejowej w Kościanie i w Czempiniu.

Włodzimierz Kozłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT