PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Grybów - III Festiwal Piosenki Turystycznej


Festiwale piosenki turystycznej stają się jedną ze specjalności Oddziału PTTK w Gorlicach, a ściślej czołowego Koła nr 2 tegoż oddziału z siedzibą w Grybowie. Podstawowa dewiza imprezy: "Śpiewać każdy może" nie ma nic wspólnego z dawną kabaretową piosenką Jana Kaczmarka o treści nawiązującej do osób śpiewających, dla których samo śpiewanie nigdy nie było najmocniejszą stroną...


Rodzina Ladislava Bilika

W dniu 25 października 2003 r. za sprawą festiwalu i jego 300 uczestników cały Grybów rozbrzmiewał turystyczną piosenką pod czujnym okiem patronów: "Dziennika Polskiego", "Kuriera Grybowskiego", Radia PLUS oraz TVP3 Kraków. Pomysłodawczynie imprezy Grażyna Orlewicz i Barbara Obrzut w każdym roku starają się mnożyć tego rodzaju pomysły i inicjatywy, które rangę turystycznej piosenki ugruntowują wśród turystów - szczególnie młodych, a wszystkim uczestnikom przynoszą coraz większą satysfakcję.

O organizacyjnym rozmachu świadczyć może choćby liczba kategorii festiwalowej rywalizacji: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, rodziny śpiewające (kategoria dzieci), rodziny śpiewające (kategoria dorośli i dzieci) oraz wykonawcy indywidualni.

Przez cały festiwal przewijała się nad wyraz często i sympatycznie śpiewana strofa: ...Dobrze w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas w Grybowie... O tym, że festiwal zaczyna także budzić zainteresowanie poza Polską, świadczyć może aktywny udział i przybycie do Grybowa muzykującej rodziny Ladislava Bilika ze Słowacji.


Zespół "Gwiazdeczki"

Specjalny list do uczestników skierował ks. prałat Adam Kaźmierczak, który z powodu choroby nie mógł przybyć, i w taki oto sposób zakończył serdeczne życzenia: ...Byłek na Giewoncie, byłek na Zawracie - cóż, kiedy na starość muszę siedzieć w chacie...

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach festiwalowej rywalizacji zdobyły:

 • przedszkola: zespół Bławatki - klasa "0" ze szkoły podstawowej we Florynce;
 • szkoły podstawowe: Gwiazdeczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie i "Bonday" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie;
 • gimnazja: "Skowronki" - gimnazjum nr 2 z Mszany Dolnej;
 • szkoły ponadgimnazjalne: "Initium" - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach;
 • rodziny śpiewające (dorośli i dzieci): rodzina Matułów z Kąclowej;
 • rodziny śpiewające (dzieci): rodzina Liszków z Szymbarku;
 • wykonawcy indywidualni z poszczególnych rodzajów kategorii:
  • Kamil Stusiński z przedszkola integracyjnego nr 4 w Nowym Sączu,
  • Beata Kopek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie,
  • Mateusz Paszkot z gimnazjum w Gorlicach,
  • Magdalena Bergańska z Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.

Nie byłoby festiwalu, nagród, poczęstunku, uroczystej wizualnej oprawy, gdyby nie życzliwość sponsorów: Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Urzędu Miejskiego w Grybowie, Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Oddziału PTTK w Gorlicach, gminy Grybów, uzdrowiska Wysowa, Kolei Gondolowej "Jaworzyna Krynicka", Krynickiej Grupy GOPR, Fundacji Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Gospodarstwa Pasiecznego "Sądecki Bartnik" w Stróżach, wreszcie - wielu instytucji oraz sklepów na terenie Grybowa. Byli wśród nich: Kancelaria Notarialna, sklep Kostur T.L. Kostrzewów, Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Inwalidów "Karpaty", apteka "Adma", FHU "Maskor" A.B. Maślanków, "Futurex-89" A.T. Klementowskich, "Family Pizza", sklep spożywczo-przemysłowy I. Szeligiewicz, sklep Galanteria-Odzież-Obuwie K. Czaplińskiej-Jakubiec, Centrum Fiata Z. Sekuła oraz kwiaciarnia H. Gruca, M. Motyka.

Co roku powiększa się grono uczestników festiwalu, organizatorzy mają więc nadzieję, że tegoroczny rekord 300 osób zostanie poprawiony w roku 2004. Sam - jako odwiedzający grybowski festiwal w roku 2002, a od urodzenia muzykalny - jestem i pozostaję gorącym jego zwolennikiem.

Andrzej Matuszczyk


Uczestnicy festiwalu


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT