PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Do źródeł Dobrzynki


Po zeszłorocznej akcji PTTK "Spotkania na szczytach gór", w której uczestniczyliśmy, prezesom Oddziału PTTK Pabianice Annie Teodorczyk i Zygmuntowi Szmidtowi bardzo spodobał się następny pomysł Zarządu Głównego PTTK "Spotkania u źródeł rzek". Wzięło w niej udział przeszło 80 turystów, którzy poznawali źródła Dobrzynki.


Tablica źródła Dobrzynki

Dobrzynka licząca 25.400 m, wpadająca do Neru, a dalej do Warty i Odry, przepływa przez Pabianice. Odegrała ona ważną rolę w budowaniu potęgi włókienniczej naszego miasta 200 lat temu. W ostatnich latach jest niemym świadkiem upadków zakładów pracy.

Na pierwszej wyprawie autokarowej zorganizowanej 28 sierpnia 2003 r. przez PTTK Pabianice i Osiedlowy Dom Kultury pokazano dzieciom z półkolonii źródła naszej rzeki. Opowiadali o niej młodym uczestnikom nasi działacze: Zygmunt Szmidt, Tadeusz Piekarek, Jan Kałużny, Aleksander Duda, Sławomir Szczesio.


Dzieci z półkolonii przy źródle

Przy źródłach leżących 17 km od Pabianic w Górkach Małych uroczyście wkopano tablicę pamiątkową, zrobioną przez kierowniczkę domu kultury Grażynę Rotek. Udana wyprawa zakończyła się uroczystym wręczeniem odznak pamiątkowych oraz ogniskiem z kiełbaskami.

Następna wyprawa była już rowerowa. 15 września uczniowie Gimnazjum Katolickiego im. św. Wincentego a Paulo pod opieką Aleksandra Dudy, Anny Mądrakowskiej i Kamila Lisiewicza przejechali 17 km przez wsie Zofiówka, Wola Kazubowa, aby dotrzeć do Górek Małych. Po dotarciu do źródeł okazało się, że tablica stoi na miejscu nie zniszczona. Powodem jest usytuowanie źródła na prywatnej łące sołtysa Górek Małych pana Skrzyńskiego. Mamy nadzieję, że w takim przyjaznym miejscu tablica przetrwa wiele lat i będzie celem wielu pabianickich turystycznych wypraw.

Aleksander Duda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT