PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Podręcznik o Sudetach

Oficyna Wydawnicza "Sudety" Oddziału Wrocławskiego PTTK uprzejmie informuje, że właśnie ukazała się kolejna pozycja cenionego autora rozlicznych publikacji o Sudetach - Krzysztofa R. Mazurskiego, pt. Geografia turystyczna Sudetów. Zawarto w niej charakterystykę ogólną tych arcyciekawych gór w postaci rozdziałów o przyrodzie, historii i walorach krajoznawczych, wzbogacając je przejrzystymi tabelami chronologicznymi uwzględniającymi najnowsze wyniki badań. Autor zaprezentował poszczególne regiony (pasma i obniżenia) Sudetów polskich w układzie: opis geograficzny, walory krajoznawcze i turystyka. W zakończeniu podano wykazy instytucji i obiektów przydatnych turyście, jak: schronisk, przejść granicznych, oddziałów PTTK i PTSM. Książkę wzbogacają wkładki z kolorowymi zdjęciami, a całość zabezpiecza twarda, lakierowana okładka. Pisana przystępnym językiem, stanowi doskonałe źródło wiedzy dla wszystkich: uczniów, kandydatów na przewodników i już działających przewodników, miłośników regionu.

Cena zbytu podręcznika wynosi 16 zł i można ją zamówić pod adresem:
Oficyna Wydawnicza "Sudety"
Oddziału Wrocławskiego PTTK
Rynek-Ratusz 11/12
50-106 Wrocław
tel. (0-prefiks-71) 343-86-69


Warszawa w 3 dni

Maria Pilich: Warszawa w 3 dni,
Wydawnictwo Sport i Turystyka - MUZA S.A.,
Warszawa 2003, 179 s.

To bogato ilustrowany przewodnik po Warszawie dla turysty, który niewiele czasu może poświęcić na zwiedzanie miasta. Zawiera opis najważniejszych zabytków, pomników, muzeów, parków, a także obiektów i miejsc mniej popularnych wśród turystów, a gdnych obejrzenia. Czytelnik znajdzie w nim wykaz wybranych hoteli, restauracji, dyskotek, kawiarni i pubów, miejsc rekreacji i kalendarz imprez kulturalnych. Walory informacyjne publikacji podnoszą informacje praktyczne, ułatwiające poruszanie się po mieście.

Do nabycia praktycznie w każdej księgarni lub księgarni internetowej: www.muza.com.pl

Zatrzymać tę chwilę w kolorze

Z rozbawieniem zobaczyłam działanie chochlika drukarskiego na ostatniej stronie numeru 3/2003 "Gościńca" PTTK, który skasował zdjęcie okładki omawianego tomiku poezji, w wyniku czego mniej uważnym czytelnikom może sugerować, że to ja jestem autorką zamieszczonego wiersza. Ubolewam, ale niestety natura nie obdarzyła mnie tym cudownym darem, który pozwala poetom na tak subtelne i piękne wyrażanie myśli i przeżyć.

Autorką wiersza i omawianego tomiku poetyckiego wydanego drukiem w roku bieżącym jest Maria Semeniuk-Polkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie malarka i poetka. Osoba o niezwykłej wrażliwości, szlachetna, ciepła i subtelna, kochająca ludzi.

Przyznam się, że nigdy nie lubiłam matematyki i po maturze sądziłam, że mogę zapomnieć o jej istnieniu, ale studia w Instytucie Informacji Naukowej i Nauk Bibliologicznych UW przewidują semestr nauki wprowadzającej humanistów w podstawy logiki i teorii zbiorów. Dzięki Pani Profesor logika stała się przyjazna, a nawet do dziś pamiętam o istnieniu pojęcia kraty, chociaż z całą pewnością już nie potrafiłabym go wyjaśnić. Po latach spotkałam Panią Profesor na korytarzu uczelni. Poznała mnie i zaprosiła na spotkanie z innymi swoimi byłymi studentkami. Od tego spotkania minęły 3 lata, a Pani Profesor stała się naszym duchem opiekuńczym, osobą, której można powierzyć kłopoty i problemy, która zawsze wysłucha, doradzi i znajdzie słowa otuchy.

Zatrzymać tę chwilę w kolorze to zbiór wierszy pani profesor Marii Semeniuk-Polkowskiej, wierszy pełnych zachwytów nad pięknem natury poznawanej podczas malarskich wędrówek, jak również refleksji nad przemijaniem, skłaniających do zatrzymania w życiowym pędzie i "posmakowania" chwili, zbyt szybko przemijającej. Tomik ten, ilustrowany akwarelami autorki, opatrzony jest piękną dedykacją Tym, których kocham. Pani Profesor ma zwyczaj również pewne swoje wystawy dedykować. Kwietniową ekspozycję dedykuje trzem ludziom nauki (z dziedziny informatyki i matematyki), mianowicie, prof. Zdzisławowi Pawlakowi, prof. Andrzejowi Skowronowi i prof. Lechowi Polkowskiemu.

Już dziś zainteresowanych zapraszam na spotkanie z autorką, wystawę jej prac oraz wieczór poetycki w kwietniu 2004 r. w sali wystawowej Zarządu Głównego PTTK przy ul. Senatorskiej 11 w Warszawie.

Maria Janowicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT