PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

34. Konferencja Europejskiego Związku Wędrownictwa - Kraków 2003


Konferencja, która odbyła się w Krakowie, a była organizowana przez Oddział Krakowski PTTK zaczęła się dla nas już w maju 2002 r. Tak, to prawda, procedury postępowania w Prezydium tej organizacji wymagały, aby już na czerwcowych obradach prezydialnych w roku 2002 (odbyły się one w Krakowie) przyjąć główne założenia programowe, ekonomiczne i patronaty konferencji mającej odbyć się we wrześniu 2003 r. Dedykuję te zdania niektórym naszym organizatorom imprez, którzy na kilka tygodni przed ich rozpoczęciem nie są jeszcze do końca zdecydowani jak mają wyglądać. Było też zabawne, kiedy proszone o patronat instytucje telefonowały do nas pod koniec września 2002 r. z pytaniem, co się dzieje z konferencją.

Program został więc ustalony i w zasadzie nie uległ zmianie aż do końca trwania konferencji. Wraz z walorami turystycznymi Krakowa i Małopolski oraz z zaproszeniem do przyjazdu zaprezentowaliśmy go podczas delegacji reprezentacji Oddziału Krakowskiego, która we wrześniu roku 2002 pojechała na poprzednią, 33. konferencję, do Hiszpanii. Został on wydrukowany w estetycznej szacie graficznej, w formacie A4, w pełnym kolorze, z opracowaniem tras wycieczkowych i niezbędnych druków zgłoszeń na poszczególne imprezy w czterech wersjach językowych (polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej). Posiadał również plan Krakowa z zaznaczonymi głównymi obiektami konferencyjnymi. Okładka programu (wizerunek wież katedry wawelskiej) stanowiła logo konferencji, którym posługiwaliśmy się już cały czas. Pojawiło się ono na zaproszeniach, znaczku konferencyjnym, plakatach reklamujących konferencję w Krakowie podczas jej trwania, plakatach umieszczonych w punktach informacyjnych na dworcu lotniczym i kolejowym oraz na autobusach obsługujących konferencję. Stanowiło również część okładki wydanego w wersjach językowych polskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej profesjonalnego Przewodnika po Krakowie i okolicach autorstwa Urszuli Ormickiej i Krzysztofa Pucka. W trakcie tego wyjazdu uzgodniliśmy również zasady dofinansowania konferencji przez sponsora generalnego, tj. przez Gaz de France. Gaz de France zagwarantował wsparcie finansowe kosztów konferencji oraz koszt wydania przewodnika po Krakowie i okolicach.


Na pierwszym planie wiceprezes ZG PTTK Marek Staffa
w rozmowie z wiceprezesem EWV Janem Havelką

Organizacja konferencji w Krakowie spotkała się z uznaniem i wsparciem ze strony władz miasta i województwa. Patronat nad nią przyjął Prezydent Miasta Krakowa i marszałek województwa. Patronat medialny sprawowany był przez Radio Kraków Małopolska, Gazetę Krakowską i TVP 3. Małopolska Organizacja Turystyczna i Krakowska Izba Turystyki również przyjęły patronat nad konferencją i udzieliły wsparcia przy pozyskiwaniu materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o regionie.

Konferencja zorganizowana była w szczególny sposób. Oprócz obrad, na których rozważane były sprawy związku, kraj organizatora zwiedzają grupy turystyczne z organizacji członkowskich Europejskiego Związku Wędrownictwa1 . Na konferencji pojawiły się dwie grupy turystyczne: jedna zorganizowana - złożona z niemieckich turystów, druga - złożona z turystów indywidualnych. Miały one inny, własny program zwiedzania Małopolski, trwający ponad tydzień i były przez nas całkowicie obsługiwane (rezerwacje, program turystyczny, obsługa przewodnicka we właściwym języku).

Konferencja trwała od czwartku 25 września 2003 r. do sobotniego wieczoru 27 września 2003 r. W przeddzień konferencji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odbyło się zebranie Prezydium EWV.

Czwartek był dniem powitania i transferów z miejsc przyjazdów do hotelu. O godzinie 18.45 rozpoczęła się przygrywka góralskiej muzyki kapeli Ryszarda Gąski z Krakowa. Wspaniale ubrani w stroje górali podhalańskich, grając wprowadzili gości do restauracji, gdzie wiceprezes Zarządu Głównego, Marek Staffa, przywitał w imieniu PTTK członków konferencji. Głos zabrali również: prezes EWV Jan Havelka oraz wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK - Jerzy Gajewski.


Po lewej - Jerzy Kapłon i Zbigniew Kresek
po prawej Marek Staffa, Jan Havelka i Jana Sprenarova

Piątek był dniem pracy komisji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej, ale rozpoczął się w sali obrad Rady Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie uczestnicy zostali powitani w imieniu władz miasta przez wiceprezydenta miasta, panią Stanisławę Urbaniak. Po obradach rozpoczął się objazd po Małopolsce, w ramach którego wzięto udział w spływie Dunajcem. Wieczór zakończono kolacją w zawsze gościnnej "Orlicy" - w schronisku PTTK w Szczawnicy prowadzonym przez państwa Śmietanów.

W sobotę o godzinie 8.30 w Klubie Garnizonowym przy ulicy Zyblikiewicza w Krakowie rozpoczął się doroczny kongres Europejskiego Związku Wędrownictwa. Wśród gości był marszałek województwa małopolskiego pan Janusz Sepioł, który wygłosił prelekcję na temat walorów turystycznych województwa.

W przerwie obrad, w obecności panów Janusza Sepioła i Jana Havelki, zostało podpisane między PTTK a Gaz de France porozumienie o współpracy na rok 2004. Dzień zakończono zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie na głębokości 130 m pod ziemią wydano bankiet wspólny dla uczestników kongresu i towarzyszących wycieczek (w sumie dla ok. 200 osób). Wspaniałe otoczenie, znakomite jedzenie, a przede wszystkim brawurowe wykonanie programu przez 35-osobowy zespół "Krakowiacy" wzbudziły entuzjazm uczestników, którzy często przyłączali się śpiewem do wykonywanych utworów. Czynili to z ochotą, bowiem czuli się zintegrowani z zespołem po otrzymaniu prezentu na pamiątkę z Krakowa: panowie - wspaniałe czapki krakowskie, panie - wianki, wręczane w chwili wejścia na salę wraz z książką Przewodnik po Krakowie przez sympatyczną młodzież z zespołu "Krakowiacy". Wśród licznej grupy uczestników kongresu znakomicie bawiących się zauważyć można było tylko trzy smutne osoby. Byli to organizatorzy następnej konferencji, którzy zastanawiali się już teraz w jaki sposób mogą dorównać poziomem organizacyjnym za rok.

Z dużą satysfakcją wysłuchiwałem pochwał uczestników kongresu, którzy oprócz znakomitej organizacji i perfekcyjnej realizacji minutowego programu chwalili niezwykłą gościnność, profesjonalizm i sympatyczną obsługę zespołu pracowników BORT Oddziału Krakowskiego PTTK w osobach Teresy Rams, Aleksandry Gurak, Krystyny Miki wraz z koleżankami wspomagającymi.

Nie wiem jaki jest plon pracy konferencji dla Europejskiego Związku Wędrownictwa, ale wiem, że Oddział Krakowski, Kraków i Małopolska zyskali wielu przyjaciół wśród delegatów na konferencję, czego dowodem były nie tylko podziękowania w dniu zakończenia, przysłane listownie lub e-mailem w kilka dni po zakończeniu, ale również prośby o oferty turystyczne i zapewnienia o przyjeździe do Krakowa w przyszłym roku.

Na koniec pragnę podziękować wiceprezesowi Zarządu Głównego PTTK Markowi Staffie i sekretarzowi generalnemu Zarządu Głównego PTTK Andrzejowi Gordonowi, którzy byli odpowiedzialni ze strony polskiej za organizację kongresu. To oni, mimo właściwie braku referencji i podobnych doświadczeń przez zespół BORT, zawierzyli nam i powierzyli realizację kongresu. Mam nadzieję, że się na nas nie zawiedli.

Jerzy Kapłon

1 Europejski Związek Wędrownictwa (EWV, ERA, FERP) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 56 turystycznych organizacji pozarządowych z 28 krajów. PTTK należy do EWV od 1990 r. Podstawowym jej celem jest propagowanie turystyki pieszej z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, tworzenie i utrzymywanie sieci szlaków długodystansowych pieszych, ochrona i rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT