PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Podróż w Polsce


Drogi Krzysztofie!

Miałem piękny objazd rowerowy w czerwcu (750 km) i odwiedziłem 20 schronisk PTTK o bardzo różnych standardach. Zaczynałem moją podróż w Zgorzelcu i odwiedziłem schroniska: Stóg Izerski, Kochanówka, Samotnia, Strzecha Akademicka, Srebrny Potok, Andrzejówka i Zygmuntówka. Wtedy pojechałem pociągiem do Bielska-Białej i jechałem na rowerze w kierunku Tatr wzdłuż schronisk: DT w B-B, Zawoja, Polana Chochołowska, DT Zakopane, Kalatówki, Hala Kondratowa, Dolina Roztoki i Morskie Oko, i wtedy dalej na wschód: "Trzy Korony" (mój ulubieniec), Orlica, Pod Bereśnikiem i Rytro. Ostatnią noc spędziłem w Krakowie. Dyrektorzy PTTK i ich asystenci byli bardzo pomocni, i dawali mi dużo informacji o schroniskach PTTK, i Twój wprowadzający list był wielkim wsparciem. Teraz piszę artykuły o tym objeździe dla magazynu "Nivon" o poszczególnych schroniskach dla naszej witryny internetowej i dla naszego Centrum Informacji Podróży. Otrzymałem też zaproszenia do wykładów o tej podróży i schroniskach PTTK. Dziękuję Ci bardzo za twoje rady przy przygotowywaniu tej podróży.

Z przyjacielskim pozdrowieniem,
Peter van der Kible
"Nivon" Niderlandy

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT