PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Pamięci Anny Łajming


W niedzielę 13 lipca 2003 r. w wieku 99 lat zmarła w słupskim szpitalu Anna Łajming z domu Żmuda-Trzebiatowska, znana i wybitna pisarka kaszubska, autorka 16 książek, w tym m.in.: Czterolistna koniczyna, Dwie kobiety, Czerwone róże, Mrok i świt oraz największego swojego dzieła Dzieciństwo - Młodość - Mój dom. Zadebiutowała w 1958 r. skeczem Parzyn.

Pisała w języku polskim, ale dialogi w języku kaszubskim. W swych utworach opiewała ukochane Kaszuby. Wielokrotnie była laureatką nagród za twórczość literacką i działalność społeczną. W 1974 r. zdobyła medal "Stolema" - nagrodę przyznawaną przez Klub "Pomerania" osobom, instytucjom, organizacjom, które szczególnie przyczyniły się do pomnożenia dorobku i osiągnięć kultury Pomorza. W roku 2000 od Rady Rodzin Trzebiatowskich otrzymała odznaczenie im. Księcia Bogusława X. Dostała również Srebrną Tabakierę Abrahama - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez gdyńskich Kaszubów. Należała do Związku Literatów Polskich i do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Urodziła się 24 lipca 1904 r. w Przymuszewie w okolicach Chojnic. Od roku 1953 mieszkała w Słupsku, którego została Honorową Obywatelką. Jej pogrzeb odbył się 17 lipca na starym cmentarzu w Słupsku. Na miejsce wiecznego spoczynku, poza rodziną, Annę Łajming odprowadziła kilkusetosobowa rzesza przyjaciół, miłośników twórczości i mieszkańców Słupska, a także wiele delegacji z różnych miejscowości Kaszub. Mogiłę pokryło mnóstwo kwiatów.

Bernard Konarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT