PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Leokadia Fijało
( 19 luty 1944 r. - 18 luty 2003 r.)


W dniu 18 lutego 2003 r. w wieku 58 lat zmarła Leokadia Fijało znana działaczka w słupskim środowisku turystyczno-krajoznawczym. Członkiem PTTK była od roku 1964. W tym czasie pełniła wiele funkcji społecznych - długoletni prezes Koła "Perkozy", członek zarządu oddziału. Była bardzo aktywnym przodownikiem turystyki pieszej. Kochała młodzież i współpracowała z nią.

Pogrzeb odbył się w dniu 21 lutego 2003 r. na nowym cmentarzu w Słupsku, w którym wziął udział poczet sztandarowy Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku oraz liczne grono działaczy PTTK. Z głębokim żalem żegnamy Lidkę, jej odejście jest wielką stratą dla naszego Oddziału i Towarzystwa.

Janusz Grabowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT