PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Kapelusze z głów przed Panem Tadziem


Gdyby zorganizowano jakikolwiek konkurs na wybijającą się postać Świdwina w roku 2003, z pewnością należałoby taki tytuł przyznać panu Tadeuszowi Małeckiemu.

Zapewne wygrałby wszystkie inne konkursy: na najlepszego organizatora, nauczyciela, przyjaciela, na najbardziej aktywnego i pracowitego człowieka roku, ale równie dobrze można by przyznać mu tytuł w takich dziedzinach, jak kultura i historia. Jest On przede wszystkim Wychowawcą i Przewodnikiem, a więc pracuje w sferze, którą dzisiaj wszyscy porzucili, bo nikt nie chce się tym zajmować. Nie ma takiego zawodu. Rodzice nie za bardzo mają czas, szkoła nawet nie wie czy chce lub może, Świdwiński Ośrodek Kultury młodzi omijają wielkim łukiem...

Idą tłumnie za Panem Tadziem. Nie spotkałem drugiej takiej osoby na tym sporym kawałku Pomorza, który znam, która by dzisiaj potrafiła pociągnąć i czymś zainteresować dzieciaków i młodzież, o których zaczynamy mieć - ogólnie - coraz gorsze zdanie, tym samym porzucając ich również. Wychowawca to mistrz, który uczy naraz wielu rzeczy; historii regionu - lokalnego patriotyzmu, ekologii - poznania i poszanowania przyrody i otoczenia; różnych umiejętności - radzenia sobie w trudnych sytuacjach, organizowania się, współżycia w grupie, osiągania wyznaczonych celów, wytrwałości i dyscypliny. Te dzieciarnia mogłaby zostawić na ulicy.

Pan Tadeusz jest przy tym osobą skromną i nie pcha się na afisze. Dla mnie uosabia ideę, która nie została zrealizowana po przełomie politycznym roku 1990. Ideę pracy organicznej u podstaw. W trudnych czasach, jeżeli niewiele można dać, to trzeba dać chociaż przykład. Pan Tadeusz Małecki daje. Uczmy się od niego.

Kazimierz Rynkiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT