PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

XXX Rajd Pieszy PTTK Włodawa


Jubileuszowy rajd został zorganizowany 7-8 czerwca 2003 r. - w roku, w którym przypada 140. rocznica powstania styczniowego. Około 100 uczestników ze szkół podstawowych i z gimnazjum z Włodawy, z Cycowa, z Dubeczna, z Hańska i z Urszulina zgromadziło się przy dworcu PKS, by stąd wyruszyć szlakiem działań powstańczych w okolicy. Przed wymarszem na wędrówkę delegacja młodzieży złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikami powstańców na miejscowym cmentarzu parafialnym przy alei Piłsudskiego.

Trasy rajdu przebiegały, między innymi, przez miejscowości Adamki i Luta. Obie wsie w swoją historię mają wpisane związki z wydarzeniami z powstania styczniowego. Na terenie tym były prowadzone działania zbrojne między oddziałami rosyjskimi a powstańcami pod dowództwem pułkownika Marcina Borelawskiego-Lelewela. Ten świetny dowódca pojawił się ze swoim oddziałem na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w pierwszych dniach marca 1863 r. Rankiem 7 marca powstańcy wkroczyli do Włodawy i po zarekwirowaniu kasy miejskiej wyruszyli na południe wzdłuż rzeki Włodawki. W Adamkach zatrzymali się na odpoczynek i tam doszło do walki z Rosjanami. Niestety, powstańcy byli zmuszeni wycofać się w okolice Luty. Tam doszło do kolejnej walki z innym oddziałem wroga. Obie potyczki zakończyły się niepowodzeniem Polaków. Pułkownik wraz z ludźmi wycofał się w okolice Hańska, a potem przeniósł się aż w rejon Roztocza.

Lekcja historii, jaką odbyli uczniowie, szczególnie ważna dla klas gimnazjalnych, miała również swoje odzwierciedlenie w konkursie historyczno-krajoznawczym przeprowadzonym przy ognisku. Nie tylko młodzież mogła popisać się tym, co zapamiętała. Organizatorzy zadbali także o konkurs wiedzy historycznej dla opiekunów.

Podczas pieczenia kiełbasek i beztroskich śpiewów przy ognisku nasunęła się refleksja, iż w historii Polski było wiele zrywów niepodległościowych i dlatego wielkim szczęściem jest to, że żyjemy obecnie w wolnym i niepodległym kraju. Czcijmy pamięć tych, którzy za wolność ginęli.

Elżbieta Sidorowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT