PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

XVI Jesienny Zlot SKKT "Poznajemy okolice - Hamernia 2003"


Już po raz 16. Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie zorganizował w dniach 27 - 28 września 2003 r. Jesienny Zlot SKKT Szkół Ponadgimnazjalnych Mazowsza Zachodniego "Poznajemy okolice". Bezpośrednimi organizatorami zlotu byli Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie oraz Rejonowa Grupa Straży Ochrony Przyrody PTTK w Żyrardowie, a całemu przedsięwzięciu patronowali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zarząd Główny PTTK, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, a także Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie.

Celem zlotu była wymiana doświadczeń z zakresu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i krajoznawstwa, podsumowanie akcji letniej, podsumowanie X Akcji "Sprzątanie świata" oraz próba integracji młodzieży turystycznej szkół ponadgimnazjalnych Mazowsza Zachodniego w ramach wspólnych przygotowań do akcji zimowej. Zlot był też okazją do podsumowania tegorocznej akcji "Spotkania u źródeł rzek" ogłoszonej w maju br. przez Zarząd Główny PTTK i Polską Organizację Turystyczną. W zlocie wzięło udział 458 osób reprezentujących 17 szkół ponadgimnazjalnych z: Żyrardowa, Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Warszawy, Łowicza, Milanówka, Sochaczewa, Brwinowa, Puszczy Mariańskiej i Mszczonowa.

Na program zlotu złożyły się: sejmik krajoznawczy po Mazowszu Zachodnim w sobotę 27 września 2003 r., nocne marsze na orientację na terenie Lasu Radziejowickiego, nocne ognisko turystyczne z konkursami, prelekcja z pokazem slajdów z wypraw trampingowych Klubu PTTK "Globtroter" w Żyrardowie (dla wytrwałych), krótki odpoczynek nocny w warunkach biwakowych, mini targi turystyczne i wędrówka na trasie: Hamernia - Korytów - Międzyborów - Budy Zosiny.

Region Mazowsza Zachodniego zwiedzano na sześciu trasach autokarowych:

1. Żyrardów - Skierniewice - Rogów - Radziejowice - Hamernia,
2. Żyrardów - Sochaczew - Żelazowa Wola - Niepokalanów - Radziejowice - Hamernia,
3. Żyrardów - Granica - Kampinos - Sochaczew - Radziejowice - Hamernia,
4. Żyrardów - Łowicz - Arkadia - Nieborów - Bolimów - Radziejowice - Hamernia,
5. Żyrardów - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Petrykozy - Mszczonów - Hamernia,
6. Hamernia - Korytów - Międzyborów - Budy Zosiny.

Po zwiedzaniu i posiłku uczestnicy zlotu dotarli do Hamerni, gdzie dokonali podsumowania tegorocznej akcji letniej. W akcji letniej żyrardowskiego PTTK organizowanej wspólnie z Zarządem Oddziału PTSM w Żyrardowie i Zarządem Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej uczestniczyło w sumie 3 055 uczniów. W ramach akcji letniej zorganizowano XXIV Młodzieżową Szkołę Górską "Tatry i Beskidy" (610 uczniów), XXI Młodzieżową Szkołę Morską "Dni Morza i Wianki Warszawskie" (420 uczniów), XXI Młodzieżową Szkołę Kajakową i Żeglarską "Zatoka Pucka i Zatoka Gdańska" (65 uczniów), XXI Młodzieżową Szkołę Morską "Bursztynowym szlakiem" (420 uczniów), XXI Młodzieżową Szkołę Morską "Szlakiem latarni morskich" (420 uczniów), XXI Młodzieżową Szkołę Turystyki "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" (720 uczniów) i XXI Międzynarodową Młodzieżową Letnią Szkołę Esperanto (400 uczniów).

Podsumowanie X Akcji "Sprzątanie świata"

W ramach podsumowania X Akcji "Sprzątanie świata" zaprezentowano tzw. Zielony Pakiet, opracowany przez Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (REC), którego koszty zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Zielony Pakiet" jest multimedialnym zestawem edukacji ekologicznej, przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, jednak może on być pomocny także na innych poziomach nauczania. Zawarte w nim materiały są skoncentrowane na różnych aspektach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Zestaw zawiera książkę dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i materiałami pomocniczymi, kasetę wideo z wideoklipami i filmami edukacyjnymi, CD-ROM z obszernymi informacjami na temat ochrony środowiska, grę "Dylematy" i inne materiały. Użytkownicy "Zielonego Pakietu" będą mogli wzbogacać proponowane w nim plany lekcji filmami wideo oraz zawartymi na CD-ROM-ie informacjami i użytecznymi odsyłaczami do stron internetowych. "Zielony Pakiet" pozwala uczniom nie tylko przyswajać wiadomości, lecz przede wszystkim kształtuje w uczniach nowe wartości oraz tworzy proekologiczny model zachowań w szkole, w domu i w najbliższym otoczeniu. Uczniowie, uczestnicząc w rozmaitych działaniach, dyskusjach, odgrywając role i podejmując decyzje, są przede wszystkim partnerami nauczyciela. Poprzez nauczycieli i uczniów główne przesłanie "Zielonego Pakietu" jest też przekazywane członkom ich rodzin oraz całej społeczności. "Zielony Pakiet" składa się z pięciu działów, zawierających omówienia 22 zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Konkursy i nocne marsze na orientację

W pierwszym dniu zlotu na terenie Lasu Radziejowickiego zorganizowano konkurs wiedzy o Mazowszu i o ochronie przyrody na terenie Mazowsza. W konkursie uczestniczyło 31 uczniów. Zwyciężyła Małgorzata Grzybek z SKKT PTTK "Wędrusie" Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie przed Dariuszem Kowalczykiem z Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej, Jadwigą Bogucką z Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Grzegorzem Jurczakiem z Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach i Dorotą Kubiak z Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, a laureaci konkursu - nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Udział w zlocie był okazją do podsumowania pracy Szkolnych Kół Krajoznawczo- Turystycznych w roku szkolnym 2002/2003. Dziesięciu najlepszym drużynom i laureatom konkursów całorocznych wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie i Zarząd Główny PTTK.

W godzinach nocnych dla wytrwałych zorganizowano nocne biegi na orientację, a dla pozostałych ognisko turystyczne z konkursami i prelekcję z projekcją slajdów z wypraw trampingowych żyrardowskiego Klubu "Globtrotera".

W nocnej imprezie na orientację wzięło udział 127 uczestników z Warszawy, Pruszkowa, Sochaczewa, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Żyrardowa. Zawody przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: do roku 17., do roku 19., do roku 21., do roku 35. i w kategorii open. W drugiej części zawodów zorganizowano koedukacyjne turystyczne marsze na orientację (startowały dwuosobowe patrole mieszane) oraz rodzinne marsze na orientację (startowały patrole rodzinne składające się minimum z 3 osób). Ponieważ wszystkie zawody odbywały się w nocy, niespodzianek i atrakcji było co niemiara.

Lista laureatów zawodów jest bardzo długa. Nagrodzono 10 zwycięzców zawodów sportowych, 6 par startujących w zawodach turystycznych i 6 rodzin startujących w zawodach rodzinnych. Na szczególne wyróżnienie zasługują: zwycięzca zawodów sportowych Marcin Kowalczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku w kategorii wiekowej do lat 19., Barbara Huk z SKKT przy Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu w kategorii wiekowej do lat 21., Roman Antosik z Klubu InO "Azymut" z Żyrardowa w kategorii open oraz Ewa i Daniel Białeccy z Grodziska Mazowieckiego w kategorii marszów turystycznych w grupie do lat 19. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe i materiały promocyjne żyrardowskiego PTTK. Laureaci zawodów w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Główny PTTK w Warszawie i biura turystyczne patronujące zawodom.

Mini targi turystyczne

Po krótkim odpoczynku biwakowym i śniadaniu turystycznym drugiego dnia pobytu zorganizowano mini targi turystyczne, na których prezentowano część materiałów przygotowanych przez żyrardowski PTTK w ramach promocji na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na XI Międzynarodowych Targach Turystycznych "TT Warsaw Tour & Travel" zorganizowanych 25-27 września 2003 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz namawiano do udziału w akcji zimowej żyrardowskiego PTTK, PTSM oraz Ligi Morskiej i Rzecznej.

W ramach tegorocznych przygotowań do akcji zimowej swoje propozycje zimowisk prezentowały koła i kluby PTTK z Żyrardowa: Klub Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia", Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza", Klub "Esperantotur", Klub "Globtroter" i Koło Przewodników PTTK "Belferek". Przygotowano ofertę dla ok. 1 500 uczniów z Mazowsza Zachodniego - członków PTTK. Będą to: Młodzieżowa Szkoła Narciarska "Tatry i Beskidy", Młodzieżowa Szkoła Morska "Warsztaty marynistyczne", Międzynarodowa Młodzieżowa Zimowa Szkoła Esperanto i Młodzieżowa Szkoła Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych".

Podsumowanie akcji "Spotkania u źródeł rzek"

W trakcie zlotu dokonano wstępnego podsumowania tegorocznej akcji "Spotkania u źródeł rzek". W odpowiedzi na apel Zarządu Oddziału PTTK w sprawie udokumentowania i opisu źródeł najbliższych nam rzek oraz rzeczek wpłynęło 21 prac indywidualnych i zbiorowych. Powszechnie uznano, że czas na przygotowanie pełnej dokumentacji był stanowczo za krótki. Przesłane na apel PTTK prace konkursowe nie zadowalały nawet samych ich autorów, którzy prosili bardzo o przedłużenie czasu trwania konkursu. Ponieważ regulamin akcji jest jednolity w całym kraju, postanowiono nagrodzić najlepszych oraz spełnić oczekiwania wszystkich pozostałych uczniów i ich opiekunów, przedłużając konkurs do maja przyszłego roku.

Najlepsze opisy krajoznawcze źródeł najbliższych nam rzek i rzeczek zaprezentowali: Bartosz Grzybowski z LO w Milanówku (opis krajoznawczy okolic źródeł rzeki Utraty), Marzena Kubiak z SKKT przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie (opis krajoznawczy okolic źródeł rzeki Pisi Gągoliny) i Urszula Koprowska z LO w Skierniewicach (opis krajoznawczy okolic źródeł rzeki Korabiewki). Nagrodami w konkursie był sprzęt turystyczny (namioty, plecaki, śpiwory) ufundowany przez Zarząd Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie.

Podsumowanie konkursu na najlepszy obóz wędrowny

Na rajdzie dokonano podsumowania etapu rejonowego ogólnopolskiego konkursu na najlepszy obóz wędrowny "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych". W ramach tego konkursu pod patronatem Zarządu Oddziału PTSM w Żyrardowie zorganizowano 36 obozów wędrownych. Pełną dokumentację obozów, zgodną z regulaminem konkursu, przedstawiło 8 obozów wędrownych. Decyzją jury najciekawsze obozy zorganizowali i najciekawszą dokumentację przedstawili: Klub Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" w Żyrardowie (obóz "Tatry i Podhale"), Koło PTSM przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie (obóz "Obwodnicą bieszczadzką") i Koło PTSM przy Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku (obóz "Woliński Park Narodowy"). Nagrodą był sprzęt turystyczny (namioty, plecaki, śpiwory i materace), ufundowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie. Sprzęt ten będzie z pewnością przydatny w przyszłym sezonie turystycznym. Dokumentacja trzech najlepszych obozów została przesłana do Kuratorium Oświaty w Warszawie i ZG PTSM w celu wyłonienia laureatów konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Przyjmowanie nowych członków do PTTK, PTSM, Ligi Morskiej i Rzecznej

W trakcie zlotu wielu uczniów wstąpiło w szeregi zorganizowanej "braci turystycznej". Przyjęto 128 nowych członków PTTK, 164 nowych członków PTSM oraz 188 nowych członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Oprócz legitymacji członkowskich otrzymali oni komplet materiałów promocyjnych ufundowanych przez Zarząd Główny PTTK: katalog bazy noclegowej PTTK, mapy schronisk i campingów PTTK. Opiekunowie SKKT PTTK otrzymali komplet materiałów do szkolnej biblioteczki PTTK.

Wędrówka do Bud Zosinych

Dla najwytrwalszych ostatnią propozycją w ramach zlotu była wędrówka na trasie: Hamernia - Korytów - Międzyborów - Budy Zosiny. Trasa ta była jedną z tras 49. Ogólnopolskiego Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność - Budy Zosiny". W wędrówce do Bud Zosinych wzięło udział 98 uczniów i 7 opiekunów.

Uczestnicy zlotu oprócz poznania uroków Lasu Radziejowickiego poznali się wzajemnie, wymienili swoimi turystycznymi doświadczeniami, wspólnie zaplanowali wyjazdy na zimowiska i postanowili spotkać się jeszcze raz w tym roku - na XXVII Rajdzie "Szlakiem Księżycowych Cieni" w Budach Grabskich.

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT