PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Kocham swoją małą ojczyznę


Jeżeli ktoś uważa dzisiaj, że turystyka wśród młodzieży upada i, że takiej wspaniałej młodzieży jak kiedyś już nie ma, to niewątpliwie jest w dużym błędzie. Takiej samej, oczywiście, nie ma, ale jest inna, równie wrażliwa, inteligentna, potrafiąca się kulturalnie bawić i, co chyba najważniejsze, naprawdę kochająca to, na czym tak bardzo zależy Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu. Miałem okazję przekonać się o tym osobiście, zarówno w trakcie przygotowań do I Ogólnopolskiego Zlotu SKKT PTTK pod hasłem "Kocham swoją małą Ojczyznę", jak i podczas jego trwania.

Z inicjatywą takiego zlotu wystąpiło Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 16 przy Gimnazjum w Mnikowie w gminie Liszki i Oddziale Krakowskim PTTK. Organizację zlotu finansowo wspomogli: Zarząd Główny PTTK, wójt gminy Liszki oraz paru miejscowych sponsorów. Materiałów reklamowych dostarczyli starosta, wojewoda małopolski oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Zlot odbył się w dniach od 16 do 18 maja 2003 r. w gościnnych podwojach mnikowskiego gimnazjum. Młodzież i opiekunowie mieli do dyspozycji sale lekcyjne na czas zlotu zamienione na miejsca do spania. Każda grupa miała też do dyspozycji kącik kuchenny, gdzie samodzielnie mogła sobie przyrządzić posiłki. Uzupełnieniem był "stół szwedzki", na którym pojawiały się również słodkie smakołyki przygotowane przez rodziców uczniów gimnazjum. W zlocie uczestniczyły grupy młodzieży zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi: ze Szczucina, Sochaczewa, Sułowa i Mnikowa.

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor gimnazjum mgr Janina Grela wraz z opiekunem SKKT mgr. Dariuszem Fijałkowskim, natomiast gminną oświatę reprezentował kierownik Wydziału Kultury - mgr Janusz Jakubaszek.

W godzinach popołudniowych odbyła się prelekcja naukowa poświęcona walorom krajoznawczym okolic Krakowa prowadzona społecznie przez Zbigniewa Twaroga, po której miał miejsce spacer Doliną Mnikowską. Wieczorem w artystycznych pokazach zaprezentowały się poszczególne grupy, reklamując zarówno swoją szkołę, jak i swój region.

Były więc ludowe stroje i przyśpiewki, mini koncert skrzypcowy, pokazy tańca towarzyskiego i walk judo, nie zapomniano również o smakoszach - sochaczewski smalec z chlebem i ogórkiem podbił podniebienia wielu zebranych. Całość zakończył program literacko-artystyczny przygotowany przez grupę z Mnikowa.

Uroczystość uświetniła obecność wójta gminy Liszki - mgr. inż. Wojciecha Burmistrza, przedstawiciela Kuratorium - mgr Magdaleny Żółkiewicz, sołtysa wsi Mników - Ireny Korpak oraz prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" - mgr. Bogusława Piotrowicza.

W sobotę młodzież zwiedzała Kopalnię Soli w Wieliczce i Kraków. Warto podkreślić, iż Kopalnia Soli "Wieliczka" udostępniła zwiedzanie trasy wraz z obsługą przewodnicką na zasadzie darowizny. Dzień ten zakończył się wspaniałym ogniskiem, pieczoną kiełbasą, śpiewem przy dźwiękach gitary i, oczywiście, dyskoteką. Bawili się wszyscy, łącznie z opiekunami. Zwłaszcza ognisko, po raz kolejny, ukazało swą ogromną moc jednoczenia i jak każe tradycja zakończyło się kręgiem oraz mnóstwem "iskierek", krążących w złączonych dłoniach.

Uroczyste zakończenie nastąpiło w niedzielę, w trakcie którego dyrektor gimnazjum mgr Janina Grela podziękowała uczestnikom za stworzenie wspaniałej turystycznej atmosfery, rozdano również materiały reklamowe, pozyskane zarówno z gminy, jak i ze Starostwa, a promujące nasz region. Tłem dla tej uroczystości były piękne plakaty przygotowywane przez młodzież w trakcie zlotu, jeszcze raz przybliżające tereny odwiedzających nas szkół. Warto podkreślić, iż grupa z Sochaczewa podchwyciła nasz pomysł i postanowiła za rok zaprosić wszystkich zainteresowanych do siebie na II zlot SKKT PTTK. Na zakończenie były uściski, łzy, wymiany adresów i początki nowych przyjaźni.

Zlot przebiegł nad wyraz sprawnie za sprawą młodzieży z mnikowskiego koła turystycznego, która przez cztery dni była również zakwaterowana w gimnazjum, aby wszystkiego dopilnować zgodnie z powiedzeniem: Pańskie oko konia tuczy. Oprócz zabawy młodzież miała naprawdę dużo pracy i obowiązków, z których wywiązała się wspaniale. Warto też nadmienić, iż ci młodzi ludzie tworzą grupę przyjaciół, z którą piszący te słowa od trzech lat wędruje po szlakach górskich i nizinnych. Od trzech lat również bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie PTTK "Poznajemy Ojcowiznę", dochodząc zawsze do szczebla centralnego, a w tym roku praca o ginących zwyczajach w gminie Liszki zajęła I miejsce w kategorii gimnazjów.

Patrząc na to wszystko, jestem dobrej myśli, a naszemu Towarzystwu wróżę dobrą przyszłość, pod warunkiem, że będziemy umieli odpowiednio "zagospodarować" tych ludzi oraz sprostamy wyzwaniom nowych czasów.

Dariusz Fijałkowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT