PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

X jubileuszowy zlot laureatów konkursu krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
(Piotrków Trybunalski 23-25 maja 2003 r.)


Uczestnikami zlotu byli młodzi autorzy najlepszych prac krajoznawczych nadesłanych na szczebel centralny w wyniku uznania ich za najlepsze w skali województwa przez sądy konkursowe tego szczebla. Z uwagi na jubileuszowy charakter zlotu wzięli w nim również udział laureaci oraz opiekunowie prac, które zdobyły najwyższe nagrody w latach ubiegłych.

Zlot laureatów konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" jest imprezą kończącą całoroczną pracę tysięcy dzieci i młodzieży - wykonujących prace krajoznawcze i biorących udział w konkursowej rywalizacji na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Na zlocie spotkali się "najlepsi z najlepszych" - autorzy prac nagrodzonych przez centralne jury konkursu. Zlot byt doskonałą okazją do uhonorowania zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli za trud poniesiony przy przygotowywaniu opracowań. W zlocie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, opiekunowie - łącznie 257 osób.

Uroczyste otwarcie zlotu odbyło się na terenie ośrodka "Dresso" w Sulejowie, w którym zakwaterowani byli jego uczestnicy. Na otwarciu z uczestnikami zlotu spotkali się: wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak, i sekretarz generalny ZG PTTK - Andrzej Gordon.

Impreza podsumowująca X edycję konkursu zorganizowana była w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. W podsumowaniu uczestniczyli: prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Waldemar Matusewicz, przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Michał Rżanek, prezes ZG PTTK - Janusz Zdebski, sekretarz generalny ZG PTTK - Andrzej Gordon, burmistrz Sulejowa - Stanisław Baryła, członkowie Rady ds. Młodzieży Szkolnej. W trakcie ogłoszono wyniki konkursu, wręczono nagrody laureatom. Emitowany był program multimedialny tematycznie związany z konkursem, program artystyczny prezentowały zespoły muzyczno-wokalne współpracujące z ośrodkiem.

W trakcie zlotu odbyły się i zostały zrealizowane:

  • dyskusyjne spotkania opiekunów prac i młodzieży z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK dotyczące spraw regulaminowych i metodycznych związanych z organizacją konkursu "Poznajemy Ojcowiznę";
  • program turystyczno-krajoznawczy, na który złożyły się wycieczki: piesze do Opactwa Cystersów w Sulejowie i po Sulejowskim Parku Krajobrazowym oraz autokarowe objazdy krajoznawcze po Ziemi Piotrkowskiej i na tereny Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (unikatowy i rzadko dostępny program przygotowany przez piotrkowski oddział PTTK i Elektrownię "Bełchatów"), jak również zwiedzanie zabytków Piotrkowa Trybunalskiego;
  • program kulturalny, którego istotnym elementem było zwiedzanie specjalnie przygotowanych na tę okazję wystaw ("X lat konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" oraz "Historia polskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego wśród młodzieży") w zamku-muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja programu kulturalnego przebiegała również w czasie spotkań przy ognisku, gdzie laureaci prezentowali regiony, w których zamieszkują.

X Jubileuszowy Centralny Zlot Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" należy uznać za imprezę bardzo udaną, a udział w nim zdobywców najwyższych nagród w latach ubiegłych stanowił doskonalą okazję do spotkań i dyskusji młodych oraz trochę starszych członków PTTK, których połączyła pasja umiłowania i poznawania swojego kraju.

Program X Zlotu Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" został zrealizowany zgodnie z założeniami. Podkreślić należy olbrzymią pomoc, jaką udzieliły organizatorom władze Piotrkowa Trybunalskiego, poseł na Sejm Roman Jagieliński oraz lokalne firmy - Browar "Kiper", Masarnia Braci Bieniek, Piekarnia Andrzeja Gredki. Kadra programowa i organizacyjna Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim we wzorowy sposób wywiązała się z obowiązków gospodarza i bezpośredniego organizatora zlotu.

Mirosław Ratajski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT