PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

XXVI Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego


W dniu 13 września 2003 r. odbył się tradycyjny rajd turystyczny pod nazwą "XXVI Rajd Kolarski im. Dezydere go Chłapowskiego" z metą w Turwi.

Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Gminy w Czempiniu i Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wybór trasy był dowolny, ale musiał być przebyty jeden z wybranych odcinków szlaków turystycznych: czerwony - dydaktyczny im. Dezyderego Chłapowskiego, czarny - zwany "Kopaszewską Drogą Krzyżową" lub zielony - im. Adama Mickiewicza.


Wręczanie nagród za zwycięsto w konkursach

Na metę przy Szkole Podstawowej w Turwi przybyło na rowerach i pieszo 185 osób. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję zwiedzić pałac i okazałe pomniki przyrody. Na mecie można było zakupić przewodniki turystyczne i inne materiały statutowo-organizacyjne.

Dla młodzieży przygotowane były konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i krajoznawczy. W najważniejszym konkursie krajoznawczym z wiedzy o Ziemi Kościańskiej, generale Dezyderym Chłapowskim i znakach drogowych trzy pierwsze miejsca zajęli:

  • Marcin Dudek z Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie,
  • Joanna Mielcarek z Gimnazjum w Czempiniu,
  • Damian Pracz z Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

Wszyscy uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na rajd najliczniej przybyły drużyny z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Z najdalszej okolicy przyjechała na rowerach drużyna z Włoszakowic. Po południu po zakończeniu XXVI rajdu kolarskiego, przy nie najlepszej pogodzie, uczestnicy wracali do miejsca swojego zamieszkania.

Włodzimierz Kozłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT