PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Dwugłos o CZAK-u
XXXIII Centralny Zlot Aktywistów Krajoznawców 2003


Po raz kolejny, tradycyjnie w trzecim tygodniu sierpnia i raz do roku, odbyła się jedna z najbardziej popularnych imprez krajoznawczych - Centralny Zlot Aktywistów Krajoznawców. Co roku krajoznawcy spotykają się w różnych regionach Polski. W bieżącym roku gościliśmy w Żarach oraz przyjęto nas po stronie Niemiec. Miejscowe władze samorządowe czynnie uczestniczyły w przebiegu całego zlotu, przyjmując w urzędach wszystkich krajoznawców i goszcząc nas w różnych miejscach, w tym i na ogniskach z grillem włącznie, oferując miejscowe kuchenne przysmaki.

W imprezie uczestniczyło 280 osób. Niestety, aż 100 osób nie zostało zakwalifikowanych na zlot. Ostatnią decyzją Komisji Krajoznawczej ZG PTTK postanowiono, że kolejne CZAK-i będą utrzymywać liczbę uczestników w granicach 250 osób, ze względu na techniczne, organizacyjne i finansowe możliwości ogarnięcia całości oraz utrzymania na dotychczasowym wysokim poziomie tak dużego zlotu pod względem merytorycznym i rzeczowym. Jednocześnie Komisja Krajoznawcza ZG PTTK rozpoczęła dyskusję nad opracowaniem systemu przyjmowania zgłoszeń i zakwalifikowywania w pierwszej kolejności zasłużonych, działających krajoznawców na CZAK, aby nie powtórzyła się historia, że wybitni krajoznawcy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc.

W trakcie zlotu kilka razy spotykała się i obradowała Komisja Krajoznawcza ZG PTTK. Mianowano kilku nowych instruktorów krajoznawstwa regionu i Polski. Przyjęto nowelizację regulaminu odznaki krajoznawczej. Intensywnie pracowały wszystkie zespoły komisji, przygotowując się do obchodów setnej rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Zlot odbywał się pod hasłem "Łużyce Wschodnie - Bogactwo Zieleni i Kultury". Najciekawszą częścią CZAK-u, oprócz wykładów naukowych związanych z danym terenem, są wycieczki krajoznawcze oraz towarzyskie spotkania w gronie przyjaciół przy ogniskach, tańcach i ogólnej zabawie. Organizatorzy - Oddział PTTK w Żarach - zadbali o bardzo bogaty program kulturalny dla wszystkich uczestników, począwszy od koncertu orkiestry dętej, poprzez występy zespołów ludowych, a kończąc na muzyce poważnej. Każdy mógł wybrać coś dla siebie i dla swojego ducha. Wycieczki tematyczne oparte były głównie na zwiedzaniu terenów zielonych. Gościliśmy w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Rezerwacie Kulturowym - Parku Mużakowskim w Łęknicy, po obu stronach granicy Polski i Niemiec. Nasi sąsiedzi przyjęli uczestników CZAK-u z należycie pieczołowitą gościnnością. W Nadleśnictwie Lubska zwiedzaliśmy Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie", a w nim Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Atrakcją były wejścia na wysokie leśne wieże obserwacyjne. Do ciekawostek należy najmniejszy krzyż pokutny w Jasieniu oraz głaz piętnastego południka. Interesujące było Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, Pałac Kultury, a w nim Muzeum Diabła w Żaganiu, jak i zabudowa starówki w Żarach oraz wiele innych ciekawych miejsc.

XXXIII CZAK w Żarach jest już wspomnieniem i pozostanie długo w pamięci. Przy wyjeździe zawsze mówimy do siebie: Do zobaczenia na kolejnym CZAK-u! W przyszłym roku mamy gościć w Toruniu, oby tak samo udanie jak w Żarach.

Maciej Maśliński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT