PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

U źródła Gościeradowca


W dniu 28 września na zachodnim stoku Równicy u źródła Gościeradowca, stanowiącego jeden z górskich dopływów Wisły, spotkali się uczestnicy rajdu "Spotkania u źródeł rzek", zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

Gościeradowiec bierze swój początek ze źródeł znajdujących się na wysokości ok. 750 m n.p.m., położonych w miejscu szczególnym, związanym z historią Śląska. To tutaj w czasach kontrreformacji spotykali się ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego, by sprawować swoje nabożeństwa. Zachował się z tamtych czasów płaski kamień pełniący funkcję ołtarza, umieszczono tu również pamiątkową tablicę z napisem: Miejsce na którym stoisz ziemią świętą jest, oraz latami - 1654-1709. Źródło "ocembrowane" jest kamieniami ułatwiającymi zaczerpnięcie przez spragnionych wędrowców orzeźwiającej wody. Można tutaj również odpocząć po trudach dość intensywnego, stromego podejścia fragmentem oznakowanego kolorem czerwonym Głównego Szlaku Beskidzkiego, prowadzącego z Ustronia na Równicę.

Gościeradowiec, sącząc się zrazu niezbyt okazałą strużką (szczególnie w tym roku, po niezwykle ubogim w opady lecie), wpada w jar wiodący przez wiekową buczynę karpacką i na jego dnie, położonym kilkadziesiąt metrów poniżej turystycznej ścieżki, pracowicie i hałaśliwie toczy swoje wody coraz niżej i niżej, by na wysokości Zawodzia rozlewać się szeroko i domagać się przerzucania kładek lub szukania brodu przez chcących go sforsować turystów. Nie stroni od zwalniania i rozlewania się leniwie wśród kamieni w mini jeziorka z wysokimi brzegami zachęcającymi do odpoczynku i wsłuchania się w jego opowieści. Ociera się o stare drewniane zabudowania z czasów, gdy pasterstwo było jednym z powszechnych sposobów radzenia sobie w trudnych górskich warunkach. W Zawodziu zaczyna się też jego "cywilizowanie", tu i ówdzie brzegi są umocnione, przerzucone przez niego mosty umożliwiają dotarcie do popularnych ustrońskich "piramid" i szpitala uzdrowiskowego. Zbiera też do swojego nurtu wydobywające się na powierzchnię wody ze źródeł żelazistych (odkrytych w roku 1883), które, niestety, dla amatorów balneologii są trudno dostępne. Po przebyciu ponad trzech tysięcy metrów kończy swój samodzielny bieg, wpadając do Wisły.

Dwudniowym wędrówkom po złoconych jesiennym słońcem beskidzkich szlakach towarzyszyła sprzyjająca pogoda. Uczestniczyło w nich ponad 180 turystów w różnym wieku - przeważała wśród nich młodzież ze szkolnych kół turystyczno- -krajoznawczych i katowickiego pogotowia opiekuńczego, nie zabrakło również nieco starszych koleżanek i kolegów skupionych w kołach zakładowych i środowiskowych, jak i miłośników górskich wędrówek nie będących członkami PTTK. Na mecie rajdu, zlokalizowanej przy schronisku na Równicy, działał Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej. Wszyscy, którzy dotarli o godzinie 13.00 do źródła Gościeradowca, mieli okazję znalezienia się na wspólnej fotografii dokumentującej to wydarzenie. Niektórzy, korzystając ze sprzyjających wędrówce warunków, dotarli na metę nieco później, wybierając indywidualnie dłuższe trasy do przebycia. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe certyfikaty, potwierdzające udział w ogólnopolskiej akcji programowej PTTK "Spotkania u źródeł rzek", oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w rajdzie.

Roman Bargieł

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT