PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Rowerowy początek jesieniCzasami trzeba rower przenieść - kładka przez bagna w pobliżu jeziora Niedzięgiel

W dniach 19 - 21 września 2003 r. trwał XIX Ogólnopolski Jesienny Rajd Kolarski po Wielkopolsce pod patronatem senatora Ziemi Słupeckiej Romana Grzeszczaka. Głównym celem rajdu było poznanie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Turyści kolarze spenetrowali dolinę rzeki Meszny, rynnę jezior wilczyńskich i rejon Przyjezierza. Do ciekawszych obiektów należał gródek obronny Mrówki (obecnie skansen archeologiczny) i dwór w Osówcu. Trasa z Konina wiodła przez Przyjmę z ruinami kamieniczki obronnej rodu Przyjemskich, Młodojewo z drewnianym kościołem pw. św. Mikołaja i pensjonat "Malwa" w Niezgodzie. Nawiązując do ogólnopolskiej akcji PTTK "Spotkania u źródeł rzek", w miejscowości Piłka przekroczono początek Noteci Zachodniej, na pamiątkę rozdano dyplomy potwierdzające ten fakt. Długość wszystkich tras rajdowych oszacowano na 350 km. Baza noclegowa znajdowała się w stanicy słupeckiego Hufca ZHP w Gaju, gdzie serdecznie przyjął gości druh Stefan Olejniczak. Najstarszym uczestnikiem rajdu był Jerzy Biernacki z Poznania, a najmłodszym Magdalena Rosińska z Konina.

Odbył się również kolarski tor przeszkód, który wygrał Bartłomiej Cichocki z Konina przed Jarosławem Maślińskim i Andrzejem Siupą ze Słupcy. Zorganizowano także konkurs krajoznawczy promujący ziemie konińską i słupecką, który wygrał Ryszard Plato z Koła.

Rajd odbył się przy współpracy klubów kolarskich PTTK: "Bicykl" ze Słupcy i "Turystycznego" z Konina przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Komandor Maciej Chmielewski zaprosił na kolejny rajd po Wielkopolsce już za rok.

Tekst: Wanda Gruszczyńska
Zdjęcia: Bartłomiej Cichocki


Piękne brzozy nad jeziorem Suszewskim
Na pierwszym planie Jerzy Biernacki z Poznania,
w białej koszulce wicekomandor Andrzej Siupa ze Słupcy


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT