PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Chrońmy wodne skarby Polski


W dniach 19-20 września 2003 r. młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie pod przewodnictwem pani Aliny Bibińskiej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji PTTK "Spotkania u źródeł rzek", docierając do źródeł rzeki Rudawki położonej w rezerwacie krajobrazowo-florystycznym "Stara Ruda", utworzonym w 1980 r. w celu ochrony fragmentów boru torfowego, sosnowo-świerkowego z domieszką brzozy omszonej i dorodnej olszy.


Hura! Źródła rzeki Rudawki odnalezione w borze bagiennym rezerwatu "Stara Ruda"

Rzeka Rudawka znajduje się w miejscowości Sajenek, Nadleśnictwo Augustów. Źródła jej położone są w przepięknej dolinie, gdzie na stokach wzniesień występuje wiele roślin chronionych, takich jak: widłaki, listerie, storczyki.

Spotkanie u źródeł Rudawki wybraliśmy nieprzypadkowo, ponieważ jej wody poprzez Staw Sajenek, jezioro Sajno, rzekę Sajownicę, rzekę Nettę, Kanał Augustowski, rzekę Biebrzę i rzekę Narew zasilają królową polskich rzek - Wisłę.

Rajd obfitował w niecodzienne przeżycia, np.: na bagnach odkryliśmy erem pustelniczy z kapliczką i figurką Matki Boskiej, dokonaliśmy przeprawy przez "bród", a na bezdrożach potykaliśmy się o borowiki, by przy ognisku w Stanicy Wodnej PTTK Swoboda wyłonić największych znawców zabytków, botaniki, geografii i geomorfologii naszych terenów. Najlepsi krajoznawcy zostali wyróżnieni nagrodami, których sponsorem był Urząd Miasta w Augustowie.

Sądzę, że trud włożony w dotarcie do źródeł Rudawki zrekompensowało przekonanie "odkrywców", że w tak niedalekiej odległości od Augustowa można podziwiać tak niekonwencjonalne piękno krajobrazu.

Zbigniew Rutkowski
Wyruszamy na rowerach sprzed "Starej Poczty"
- historycznego miejsca w Augustowie


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT