PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek - Galbeny i Regi" Oddziału PTTK w Świdwinie, 4 października 2003 r.


Odbyły się jeszcze dwa zloty turystyczne na naszym terenie z okazji akcji "Spotkania u źródeł rzek:

1. Na terenie Starego Reska miał miejsce stały obóz z Dolnego Śląska, młodzież rekrutowała się z miejscowości Legnica, Lubin i Głogów. Miejscem stałego zamieszkania był pensjonat 50 Dębów. Turnusy odbywały się od 3 do 27 lipca 2003 r. o kierunku nauki jazdy na koniach oraz były do dyspozycji rowery. W czasie tych dwóch turnusów Wiesław Wieczorek był zatrudniony na tym obozie i przeprowadził rajdy rowerowe do źródła rzeki Regi, w których uczestniczyło 141 osób. Wiesław Wieczorek jest opiekunem SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie. Pokazał piękno ziemi świdwińskiej młodzieży z Dolnego Śląska.

2. Pierwszy nieoficjalny Zlot SKKT PTTK na naszym terenie odbył się w dniu 13 września 2003 r. do źródeł rzeki Galbeny, w którym brało udział 73 uczestników ze szkół: Dom Dziecka - 25 uczestników, nauczyciele, rodzice i młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych - 22 osoby, pozostali uczestnicy to uczniowie i nauczyciele ze szkół świdwińskich: liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoła podstawowa nr 2 - 26 uczestników.


Zespół Szkół w Lekowie, gm. Świdwin

Przedstawiamy wykaz szkół biorących udział w Zlocie SKKT PTTK na terenie działania naszego Oddziału PTTK w Świdwinie w ramach Światowego Tygodnia Turystyki:

 • Obóz stały młodzieży z Dolnego Śliska - 141 osób - 28.07.2003 r.
 • Rekonesans przetarcia szlaków - 73 osób - 13.09.2003 r.
 • I tura Zlotu SKKT PTTK - 217 osób - 20.09.2003 r.
 • II tura Zlotu SKKT PTTK - 342 osoby - 27.09.2003 r.

Razem było 773 uczestników, z tego przypada na poszczególne szkolne koła PTTK lub szkoły, nie licząc Dolnego Śląska:

1. SKKT PTTK przy Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie - 130
2. SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum w Świdwinie - 109
3. SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie - 79
4. SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie - 57
5. SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Świdwinie - 55
6. SKKT PTTK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie - 54
7. Zespół Szkół w Lekowie, gmina w Świdwin - 49
8. SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie - 26
9. SKKT PTTK przy Domu Dziecka w Świdwinie - 25
10. Zespół Szkół w Bierzwnicy, gmina Świdwin - 23
11. mieszkańcy - dzieci i młodzież z okolic źródła Galbeny i Regi - 23
12. Komenda Hufca ZHP w Świdwinie - 8

Razem było 632 uczestników, w tym na poszczególne typy szkół reprezentowały:

 • Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 Świdwin - 57 osób
2. Szkoła Podstawowa nr 2 Świdwin - 79 osób
3. Szkole Podstawowej nr 3 Świdwin - 26 osób
4. Domu Dziecka Świdwin - 25 osób

 • Gimnazja:

1. Publiczne Gimnazjum Świdwin - 109 osób
2. Publiczne Gimnazjum Specjalne Świdwin - 55 osób
3. Zespół Szkół w Lekowie - 49 osób
4. Zespół Szkół w Bierzwnicy - 23 osoby

 • Szkoły średnie:

1. Zespół Szkół Rolniczych Świdwin - 130 osób
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 54 osoby

 • Gmina Świdwin

1. Zespół Szkół Lekowo - 49 osób
2. Zespół Szkół Bierzwnica - 23 osoby.


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Świdwinie z opiekunami

Za "Spotkanie u źródeł rzeki Galbeny" puchary otrzymały:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 Świdwin
2. Szkoła Podstawowa nr 2 Świdwin
3. Szkoła Podstawowa nr 3 Świdwin
4. Dom Dziecka Świdwin
5. Zespół Szkół Lekowo
6. Publiczne Gimnazjum Specjalne w Świdwinie.

Za "Spotkanie u źródeł rzeki Regi" puchary otrzymały:

1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie
3. Publiczne Gimnazjum w Świdwinie
4. Zespół Szkół w Bierzwnicy.

Puchary dla najlepszych SKKT PTTK działających w szkołach na terenie naszego miasta odebrały:

 • wśród szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 2 Świdwin, opiekun mgr Wiesław Wieczorek,
 • wśród szkół gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Świdwinie, opiekun Beata Traczyk,
 • wśród szkół średnich - Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin, opiekunowie: Janusz Nikipierowicz i Jarosław Hryniewicz.

Puchary ufundowali: Urząd Marszałkowski Zachodniopomorskiego Departamentu Polityki Regionalnej, Wydział Turystyki i Promocji Regionu w Szczecinie oraz Starostwo Powiatu Świdwińskiego.

Współorganizatorzy spotkania u źródeł rzek świdwińskich Galbeny i Regi to:

 • Zdzisław Chojracki - starosta powiatu świdwińskiego,
 • Józef Pietraszek - burmistrz miasta Świdwin,
 • Barbara Nowak - burmistrz miasta i gminy Połczyn Zdrój,
 • Bernard Laufer - wójt gminy Świdwin,
 • Zenon Atras - komendant Powiatowej Policji w Świdwinie,
 • Roman Artyński - komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie,
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy Oddział w Świdwinie,
 • Jan Kusz - Nadleśnictwo Świdwin,
 • Daniel Patejko - leśniczy, Leśnictwo Przyrzecze, (szczególne podziękowania należą się osobom z Nadleśnictwa Przyrzecze),
 • Zakład Przemysłowo-Drzewny w Świdwinie,
 • Stanisław Lisowski - Zakład Usług Stolarskich i Budowlanych,
 • Adam Paprocki - Zakład Produkcyjno-Usługowy PA-MET,
 • Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie z dyrektorem mgr. inż. Andrzejem Muchorowskim i gronem pedagogicznym, szczególny ukłon w stronę sekretarki szkoły za czas po godzinach przy drukarce i pisanie Elżbiecie Dągielskiej oraz paniom z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta za powielanie materiałów związanych z ogólnopolską akcją "Spotkanie u źródeł rzek Galbeny i Regi".

Ww. instytucjom i osobom serdecznie dziękuje Zarząd Oddziału PTTK z prezesem Tadeuszem Małeckim na czele.

Do najbardziej zaangażowanych ludzi, którzy od początku do końca wykazali duży hart ducha, poświęcili swój wolny czas, wiedzę, umiejętności turystyczne, zamiłowanie do przyrody i znajomość własnego terenu zaliczamy:

 • wicedyrektora Publicznego Gimnazjum w Świdwinie, Wiesława Mańczyka;
 • opiekuna SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2, Wiesława Wieczorka;
 • opiekuna SKKT PTTK przy Zespole Szkół Rolniczych, Janusza Nikipierowicza;
 • prezesa Zarządu Oddziału PTTK Świdwin, Tadeusza Małeckiego.

Tadeusz Małecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT