PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

U źródła Regi


Rzeka Rega jest rzeką główną, tzn. bezpośrednio wpada do Morza Bałtyckiego. Jej długość wynosi 168 km. Swoje źródła ma na północ od Reska i na wschód od Bierzwicy. Dawniej za źródło rzeki podawano jezioro Resko. Z map topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000 wynika, że źródła rzeki znajdują się nie w jeziorze Resko. Rzeka Rega jest czwartą co do długości rzeką główną Polski po Wiśle, Odrze i Pasłęce, a trzecią bezpośrednio wpadającą do Morza Bałtyckiego. Przepływa przez miejscowości: Świdwin, Łobez, Resko, Płoty, Gryfice, Trzebiatów i wpada do morza w Mrzeżynie.

W dniu 27 września 2003 r. odbyła się II tura Zlotu SKKT PTTK w związku z ogólnopolską akcją "Spotkania u źródeł rzek" do źródła rzeki Regi. Pogoda na szczęście dopisała, choć dla prawdziwych piechurów i deszcz nie byłby przeszkodą. Wzięli w nim udział uczniowie z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie - 51 uczestników (w tym 3 opiekunów), Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - 106 uczestników (w tym 4 opiekunów), Publicznego Gimnazjum w Świdwinie - 35 uczestników (w tym 3 opiekunów), Zespołu Szkół w Bierzwicy - 23 uczestników (w tym 2 opiekunów), Szkoły Specjalnej w Świdwinie - 55 uczestników (w tym 7 opiekunów), Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie - 23 uczestników (w tym 2 opiekunów) - rajd rowerowy, Zespołu Szkół w Lekowie - 49 uczestników (w tym 3 opiekunów).


Psary - polana: pogadnaki o turystyce, testy krajoznawcze

Zbiórka miała miejsce na pl. Konstytucji 3. Maja, skąd autokarami etapami następował przejazd do miejscowości Bronowo - przystanek Imienko. Przy źródle Regi wkopano tablicę informacyjną, zapoznano uczestników z informacjami dotyczącymi dalszego przebiegu zlotu oraz wykonano wspólne zdjęcie przy tablicy. Później udano się zielonym szlakiem do Świdwina przez Cieszeniewo, Kluczkowo i Chomentowo. Trasa dla wytrwałych wynosiła 18 km. Całą trasę pokonali uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych. Można było również skorzystać z mniej forsownego wariantu i po odwiedzeniu źródła Regi przejechać autobusem do Kluczkowa, a stamtąd kontynuować pieszą wędrówkę do źródła Galbeny, a następnie przez Chomentowo na parking w Psarach. Wszystkie grupy dochodziły na parking w godzinach 12.30 - 14.30. Tutaj harcerze z grupy turystycznej przy Komendzie Hufca ZHP z pomocą pracowników Zespołu Szkół Rolniczych przygotowali ognisko. Dla wszystkich uczestników zlotu były kiełbaski, napoje, itp.


Spotkanie u źródła Regi SKKT przy
Zespole Kół Rolniczych

Przeprowadzono także konkursy z wiedzy o rzekach Galbena i Rega oraz o zabytkach, przyrodzie i ochronie środowiska powiatu świdwińskiego. Wszyscy uczestnicy zlotu otrzymali pamiątkowe certyfikaty Zarządu Głównego PTTK, potwierdzające udział w ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek", a zwycięzcy konkursów - słodkie nagrody.

Ogółem w II turze Zlotu SKKT PTTK podległych Oddziałowi PTTK Świdwin wzięło udział 342 uczestników, w tym 24 opiekunów. Imprezę koordynował prezes Zarządu Oddziału PTTK Świdwin Tadeusz Małecki - zorganizował przejazd autokarami, kiełbaski, napoje i słodycze. Transport rożna i artykułów na ognisko zapewnił Zespół Szkół Rolniczych.

Janusz Nikipierowicz, Wiesław Mańczuk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT