PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Skąd wypływa Warcica?


W ramach ogólnopolskiej akcji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod nazwą "Spotkania u źródeł rzek" spacer do źródeł Warcicy zaplanowali członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie.


Przy pięknej pogodzie w niedzielę 14 września koniński MZK podstawił autobus. Kierowca pan Marek Połatyński fachowo i punktualnie przewiózł około 100 turystów. Byli to głównie mieszkańcy Konina oraz goście ze Słupcy, Poznania, Koła i grupa młodzieży pod opieką pani Doroty Nowak z Gimnazjum im. Jana Pawła II we wsi Wysokie, gmina Kramsk. Ci ostatni mieli szczególne powody do wzięcia udziału w tej wycieczce, gdyż trasa wiodła do źródeł Warcicy, prawego dopływu Warty, który ma ujście niedaleko Wysokiego.

Źródła Warcicy znajdują się na terenie posiadłości państwa Grażyny i Czesława Małeckich we wsi Kaczyniec w gminie Koło. Woda ze źródła Warcicy jest smaczna i zimna. Już po kilkunastu metrach płynie wartką i czystą strużką na zachód od gospodarstwa. Długość całej rzeki wynosi 25 km, a ujście do Warty znajduje się na 407. kilometrze biegu rzeki między wsiami Święte i Pogorzałki. Różnica poziomów rzeki wynosi: 130m n.p.m. u źródeł i 85 m n.p.m. przy ujściu.

Ciekawe okazało się też spotkanie z pszczelarzem Dionizym Wesołowskim. Pan Dionizy mieszka na zboczu doliny Warcicy. Przygotował wykład o hodowli pszczół i zaletach produktów pszczelich, a także kilkanaście litrów miodu. Później rozpalono ognisko na skraju Kaczyńca na rozdrożu i pieczono kiełbaski.

Na zakończenie zwiedzono drewniany kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dębach Szlacheckich. Proboszcz Wojciech Szczepankiewicz (rodem z Konina) przyjął grupę bardzo serdecznie. Zapoznał zebranych z historią wsi i parafii. Zaprezentował rezultaty sześcioletniego remontu świątyni.

W spacerze uczestniczyli między innymi: prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki, prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki, redaktor "Gazety Poznańskiej" Izabela Kolasińska i Waldemar Domski z TV Poznań.

Wanda GruszczyńskaWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT