PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkanie u źródeł Radomki


W dniu 6 września 2003 r. 83 turystów w dwóch autokarach wyjechało w kierunku Przysuchy. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie i działacze Oddziału Miejskiego PTTK im. księdza Jana Wiśniewskiego w Radomiu. Tym razem cel imprezy był inny niż zazwyczaj. Nie był to typowy rajd ani zlot, lecz udział w akcji programowej Zarządu Głównego PTTK pod hasłem "Spotkania u źródeł rzek". Akcja, mająca na celu promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, dotyczyła w tym roku pokazania początku biegu rzek. Rzek, które często mają duże znaczenie dla danej miejscowości regionu, historii, rozwoju przemysłu. Dla nas - osób z Radomia - takie wartości posiada lewobrzeżny dopływ Wisły - rzeka Radomka, licząca 107 km o dorzeczu prawie 2 000 km.

Autokary wjechały w północną część Garbu Gielniowskiego w lasy przysusko-szydłowieckie. Droga wąska, w lesie wyłożona jeszcze brukiem, swego czasu prowadziła na zlikwidowany obecnie lotniczy poligon wojskowy. Zakręt w prawo na drogę szutrową i po kilku kilometrach koniec jazdy, widoczna dolinka Radomki i jedyne miejsce z możliwością zawrócenia pojazdów.

Uczestnicy za przewodnikiem wyruszyli na trasę pieszą o długości ok. 10 km. Po pewnym czasie doszli do szlaku turystycznego nazwanego "Szlakiem Partyzanckim im. mjra Henryka Dobrzańskiego ŤHubalť. Po kilkuset metrach dostrzeżono ledwo widoczny strumyczek - rzekę Radomkę w swoich początkowych metrach swojego "życia". W tym momencie głos zabrał prezes Oddziału - Konrad Bielecki - który powiedział o założeniach akcji programowej ZG PTTK oraz o znaczeniu rzeki Radomki w naszym regionie. W tym czasie kilka osób przystąpiło do wkopania tablicy pamiątkowej. Praca szła mozolnie, bo puszcza jest wspaniała i korzenie drzew oraz podsiąkająca woda broniły dostępu do ziemi. W końcu tablica stanęła, wykonano pamiątkowe zdjęcia i ruszono dalej, do rezerwatu przyrody "Puszcza u Źródeł Radomki". Rezerwat utworzony w roku 1978 o powierzchni 73,48 ha jest rezerwatem leśnym, gdzie panującymi gatunkami są: jodła i buk, a jako domieszka występuje dąb, brzoza, jawor, świerk, sosna, osika i grab. Poszliśmy szlakiem przez rezerwat z obawami, czy nie będzie zbyt mokro. Jednakże lato było bardzo suche i przeszliśmy "suchą stopą". Poszliśmy znaną nam drogą prowadzącą na poligon i po kilku kilometrach weszliśmy ponownie do lasu. Szlak prowadził wzdłuż rzeki Radomki, już wyraźnie szerszej z zakolami. Rzeka, towarzysząc nam przez kilka kilometrów doprowadza do grobli, niestety dawno temu rozerwanej. Szkoda, bo miejsce jest piękne, idealne do wypoczynku i kąpieli.

Doszliśmy do szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie, gdzie na skraju przyszkolnego brzozowego lasku czekało na nas ognisko i kiełbaski. Po posiłku i wypoczynku w ten piękny słoneczny wrześniowy dzień wróciliśmy autokarami do domu. Zadowoleni oraz z certyfikatami uczestnictwa myślami byliśmy już w przyszłym roku - gdzie to nasze kroki skieruje kolejna akcja programowa ZG PTTK.

Grzegorz Łukomski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT