PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

U źródeł rzeki Ruziec


Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu podjął apel Zarządu Głównego PTTK "Spotkania u źródeł rzek" i zapowiada wycieczki do źródeł rzeki Ruziec w gminie Rogowo do jeziora Ruda, skąd wypływa rzeka Ruziec, będąca prawym dopływem rzeki Drwęcy.

W jednej z wycieczek brało udział wielu działaczy PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, m.in.: prof. dr hab. Adam Zieliński - były rzecznik praw obywatelskich, Andrzej Kalwas - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, płk Maciej Sławiński, mecenas Andrzej Cubała - były rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości i inni.

Oprócz dotarcia do źródeł rzeki Ruziec, zwiedzano również wiele innych zabytków, między innymi klasztor w Oborach zbudowany w stylu barokowym, o dużych walorach artystycznych i zabytkowych.

Zygmunt Kwiatkowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT