PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Rajd pieszy do źródeł Byczynki


Oddział PTTK w Jaworznie w dniu 20 września 2003 r. zorganizował rajd "Do źródeł Byczynki" w ramach ogól nopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek". W składzie komitetu organizacyjnego byli: prezes Oddziału - Jerzy Zięba; komandor rajdu - Danuta Paderewska; Komisję Turystyki Pieszej reprezentowali: Wanda Trela - sekretariat, Stanisław Trela - meta rajdu, Genowefa Bachowska, Bogdan Stopa, Ewa Fułat; Zarząd - Horst Michacz, Jadwiga Golec; przewodnik - Barbara Rapalska; meta rajdu - Elżbieta Banasik, Stefania Taborska-Sauczek.


Patronat nad rajdem objęli: prezydent miasta Jaworzna - Paweł Silbert, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jaworzna. Media reprezentowali: gazety - "Tydzień w Jaworznie" i "Co tydzień", telewizja - CTV, TVJ. Zdjęciami rajd dokumentował Leszek Leś.

Uczestnicy

Rajd wzbudził duże zainteresowanie i uczestniczyło w nim wraz z opiekunami oraz organizatorami 450 osób. Wzięła w nim udział młodzież ze szkół: podstawowych - nr 1, nr 3, nr 5, nr 8, nr 10, nr 14, nr 15, nr 18 i nr 22 - 287 uczniów i 21 opiekunów; gimnazjów - nr 2, nr 8, nr 10 i nr 11 - 78 uczniów i 6 opiekunów; Zespołu Szkół - nr 2 i nr 3 - 16 uczniów i 2 opiekunów; oraz turyści indywidualni w liczbie 10 osób.

Przebieg rajdu

Start rajdu odbył się około godz. 9.00 sprzed hali sportowej MCKiS w Jaworznie. Na starcie przeprowadzono pierwszą część konkursu turystycznego dla reprezentacji szkół uczestniczących w rajdzie. Ze startu wyruszały pod opieką organizatorów cztery kolejne ponad stuosobowe grupy na trasę rajdu, która wynosiła około 9 km i wiodła przez górę Grodzisko do źródeł Byczynki. Tu uroczyście odsłonięto tablicę informacyjną na temat źródła. Dane na tablicy zawierały: nazwę źródła rzeki, położenie - na wysokości 282 m n.p.m., długość rzeki - 7,1 km, informacje, które rzeki zasila - wpada do Przemszy, która wpada do Wisły, a ta z kolei do Morza Bałtyckiego. Następnie uczestnicy po łyku czystej źródlanej wody udali się na metę rajdu, znajdującą się przy Szkole Podstawowej nr 20 w dzielnicy Jaworzna Byczynie. Tam na uczestników rajdu czekały już rozpalone ogniska, przy których pieczono kiełbaski.
Na dziedzińcu szkoły posilano się we wspaniałych promieniach wrześniowego słońca. Organizatorzy przeprowadzili tu także finał konkursu turystycznego. Następnie rajd uświetnił występ zespołu folklorystycznego "Byczynianki". Po recitalu, nagrodzonym gromkimi brawami, ogłoszono wyniki konkursu: pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół nr 3, drugie - Szkoła Podstawowa nr 1, trzecie - Szkoła Podstawowa nr 22, a czwarte - Gimnazjum nr 10. Nagrody wręczał prezes Oddziału PTTK w Jaworznie - Jerzy Zięba oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Jaworzno, kierownik Wydziału Edukacji - Elwira Lehnort. Nagrodami były koszulki i czapeczki akcji "Spotkania u źródeł", a także materiały edukacyjne. Oprócz nagród każdy uczestnik rajdu otrzymał znaczek akcji, znaczek rajdowy, certyfikat uczestnictwa, a wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Prezes Jerzy Zięba pogratulował wszystkim uczestnikom zdobycia certyfikatu, a Szkołę Podstawową nr 5 uhonorował za najliczniejsze uczestnictwo (106 osób wraz z opiekunami) pierwszeństwem odjazdu w specjalnym autobusie zamówionym z PKM Jaworzno. Podziękował również wszystkim organizatorom, a następnie zamknął rajd do źródeł Byczynki. Z uśmiechem na twarzy uczestnicy rajdu podążyli do swych domów.


Po rajdzie w prasie lokalnej ukazały się artykuły, a w telewizjach lokalnych filmowe migawki.

Jesteśmy dumni, że udało się nam zrealizować wszystkie punkty programu akcji pod nazwą "Spotkania u źródeł rzek", a zainicjowanej przez Zarząd Główny PTTK.

Jesteśmy również smutni, że nasza tablica wytrzymała zaledwie 24 godziny i znikła jak kamień w wodę. Pozostaje nam tylko wykonać trwalszą kopię tablicy i liczyć, że wytrzyma dłużej.

Wyrazy podziękowania składamy patronowi i sponsorowi Rajdu Pieszego "Do źródeł Byczynki", którym był prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Ze sporządzonej dokumentacji zdjęciowej zostanie wykonana wystawa, która uświetni spotkanie związane z obchodami 50-lecia Oddziału PTTK w Jaworznie.

Jerzy Zięba

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT