PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Małopolski Szlak Papieski otwarty


Dla PTTK stał się najważniejszym akcentem obchodów 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Dla Małopolski od 11 października 2003 r. pozostaje szeroko otwartą księgą, a zarazem świadectwem niezliczonych kontaktów KarolaWojtyły z polskimi górami. Górscy turyści wędrując szlakiem mogą niejako odkrywać na nowo wymiar piękna rodzimych wierchów.


Na uroczystości otwarcia Małopolskiego Szlaku Papieskiego w "Księżówce" przemawiał marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł

W górę serca - niezapomniane papieskie Sursum Corda spod zakopiańskiej Krokwi jest chyba najlepiej wyrażonym symbolem zespolenia w jedno nauczania Ojca Świętego, właśnie tutaj, w Zakopanem, z Jego oddaniem i umiłowaniem do polskich wierchów. W górę serca - to zawołanie przedstawia tablica ufundowana przez PTTK przy wejściu do zakopiańskiej "Księżówki": miejsca, z którym Karola Wojtyłę tak wiele łączyło od lat najmłodszych posługiwania Kościołowi, ale również jako papieża Jana Pawła II, wspominając kilkudniowy pobyt tu w czerwcu 1997 r.

Rolę, różnorakie walory i rangę Szlaku Papieskiego zainicjowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK im. Edwarda Moskały w Krakowie doceniono już wcześniej, 10 października 2003 r. podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Szczawnicy, gdy w sposób wzniosły dla sprawy, a dla Towarzystwa chwalebny powiedział o tym marszałek województwa małopolskiego - Janusz Sepioł: Idea połączenia wszystkich PTTK-owskich szlaków, którymi od lat pięćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych On osobiście wędrował - poprzez specjalne oznakowanie urządzeniami informacyjnymi (tablice, drogowskazy), a jednocześnie jak najszersze rozpropagowanie przewodnikiem i mapą turystyczną - dopiero teraz powinna zacząć funkcjonować w praktyce.

Ponad 600 km szlaków beskidzkich i tatrzańskich śmiało można nazywać od dziś papieskimi. Wyposażone zostały w punktację GOT oraz rozbudowano merytoryczną treścią na łamach specjalnego przewodnika i mapy. Jako autor tychże wydawnictw mam nadzieję, że Małopolski Szlak Papieski zacznie jednoczyć wszystkich turystów wokół zupełnie nowego w górach celu.

Pierwsze świadectwo wiarygodności funkcjonowania szlaku dało ponad 300 turystów uczestniczących w jego otwarciu rankiem 11 października w "Księżówce" z udziałem najwyższych władz kościelnych i administracyjnych województwa małopolskiego.

Ks. biskup Kazimierz Nycz, marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł i prezes ZG PTTK Janusz Zdebski swoimi wystąpieniami uświetnili ten najważniejszy dla naszego Towarzystwa dzień, wieńczący ponad półroczne przygotowania poparte pracami terenowymi, redakcyjnymi, ale i tymi najzwyklejszymi, administracyjno-recepcyjnymi. Prace owe skupiły niezliczoną liczbę osób życzliwych i sercem oddanych idei szlaku.

Gdyby jednak nie zaangażowanie osobiste dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK im. E. Moskały - Jerzego Kapłona, wsparte aktywnością i inicjatywami Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej całej wielkiej sprawy nie udałoby się przeprowadzić.

Serdeczne podziękowania należą się, poczynając od samego Zakopanego i Tatr: Janowi Paliderowi (Urząd Gminy w Poroninie) i Stanisławowi Zwijaczowi z Oddziału PTTK w Zakopanem, na terenie "gór domowych" Karola Wojtyły, czyli Beskidu Małego - Stefanowi Jakubowskiemu i Januszowi Jędrygasowi, w górach Beskidu Ży-wieckiego - Marii Skrbeńskiej z Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz gminie w Zawoi, na Orawie dyrektorowi Orawskiego Parku Etnograficznego - Emilii Rutkowskiej oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce, wójtowi Spytkowic, Członkowi Honorowemu PTTK - wiceprezesowi Oddziału PTTK w Rabce Zdroju - Elfrydzie Trybowskiej, oddziałom PTTK w Nowym Sączu, w Krynicy i w Gorlicach, wójtowi Sułkowic, Leszkowi Maślance - prezesowi Oddziału PTTK w Myślenicach, wójtowi Łącka oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach.

Tablice i drogowskazy Szlaku Papieskiego wykonała tarnowska firma "Druk-Art" Piotra Starca, a o dobrą oprawę kartograficzną mapy Małopolskiego Szlaku Papieskiego i mapki-załącznika do przewodnika papieskiego postarało się Wydawnictwo Kartograficzne "Campass" z Krakowa.

Swoistym "dziekanem" wszelkich wątków Szlaku Papieskiego był diecezjalny duszpasterz turystów - ks. prof. Maciej Ostrowski, recenzent przewodnika, aktywny uczestnik jego promocji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK 9 października 2003 r., a jednocześnie osoba prowadząca jubileuszową uroczystość w "Księżówce". Co do samej "Księżówki" to trudny do przecenienia wkład przy obsłudze imprezy wnieśli członkowie Koła PTTK "Pielgrzym" Oddziału Krakowskiego PTTK. Sam moment poświęcenia tablicy i otwarcia szlaku uhonorowała aura krótkim momentem jesiennego słońca.

Jan Paweł II bez wątpienia był z nami wszystkimi duchowo obecny, gdy ks. bp Kazimierz Nycz poświęcał tablicę, a spod pomnika papieskiego, gdzie złożono kwiaty, popłynęły strofy Boże coś Polskę. Należy jeszcze serdecznie podziękować Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach za ofiarowanie uczestnikom uroczystości ciekawych wydawnictw i różańców.

Otwarcie Szlaku Papieskiego zakończyła okolicznościowa Msza Święta w kościele św. Krzyża, po której zakończeniu wielu turystów udało się w Tatry ścieżkami Karola Wojtyły.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT