PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Zatrzymać tę chwilę w kolorze


Autorka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest również malarką i poetką. W wierszach prezentowanego Czytelnikowi tomiku dzieli się refleksją, czym dla niej jest malowanie, jak je postrzega i odbiera. Malując w plenerze, ma okazję wnikliwiej spoglądać na naturę, intensywniej przeżywać proces transformacji malarskiej, proces "uciekania" czasu.

Zachwyt nad pięknem natury przemienia się często w modlitwę dziękczynną, zadumanie podczas malarskich wędrówek, rozmowę z Bogiem Stwórcą o życiu i jego przeżywaniu.

Wiersze te zachęcają do odwiedzenia wielu wspomnianych miejsc, m. in. Beskidów i Bukowiny, do potrzeby zatrzymywania się w życiowym biegu, do refleksji nad ostatecznym celem i sensem ziemskiego pielgrzymowania człowieka.

Wiersze włączone do niniejszego tomiku były prezentowane na wystawach malarskich autorki w latach 1997-2000.

Zagadka w obrazach
Lubię
Cichą tajemnicę
w mych obrazach
lubię
coś niezwykłego
przekazać

lubię tu
niedokończenia
lubię ten czas
tworzenia
proces formowania
czas teraźniejszy
czas przeszły trwający
każdą plamkę
na płótnie
się realizujący

lubię
uchylić rąbka
tajemnicy
ale jej
nie wyjawiać
lubię te zagadki
tobie pozostawiać
do rozwiązania ...

Maria Janowicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT