PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Zaproszenie do Łucznicy


Szanowni Państwo!

Chcemy zaprosić Państwa do odwiedzenia Łucznicy, wsi położonej około 5 km. na zachód od miejscowości gminnej Pilawa a szczególnie do miejsca położonego na zachodnim obrzeżu tej typowej mazowieckiej wsi.

Proszę wyobrazić sobie zabytkową aleję akacjową, która prowadzi w prostej linii z łąk i lasów do białego dworu stojącego w otoczeniu parkowym. Dworu, który swoją historię rozpoczął w połowie XIX wieku jako zabudowanie należące do służby leśnej klucza osieckiego hrabiego Potockiego.

Fronton ozdobiony czterema kolumnami, czterospadowy dach łamany "polski" zwracają uwagę z drogi wiodącej z Łucznicy do Osiecka.

Do dworu prowadzi szeroka aleja parkowa, przy której rośnie okazała sosna wejmutka - liczący 300 lat pomnik przyrody a kiedy skręcimy od dworu w lewo, to ukaże nam się kolejny pomnik przyrody - liczący 400 lat dąb, okazały i rozłożysty jak to tylko dęby być potrafią.

Dawna posiadłość dworska położona jest we wsi Łucznica w bezpośrednim sąsiedztwie przysiółka Huta Anglia, którego nazwa jest jedyną pozostałością wytwórni potażu i huty szkła opalanej węglem drzewnym, działających tu jeszcze w XVIII w.

Dwór oraz przyległe zabudowania powstałe w latach 80-tych na terenie dawnej posiadłości, tworzą obecnie Ośrodek Szkoleniowy służący animatorom kultury, ale również ludziom, którzy chcą czas wolny spędzać inaczej, realizując się twórczo. Dwór mieści pokoje noclegowe, salę konferencyjną, pomieszczenia kuchenne i jadalnię zachowując historyczny układ z centralnie położonym holem kominkowym oraz stylowymi schodami prowadzącymi na piętro.

Zabudowania gospodarcze Ośrodka składają się z budynku hotelowego oraz zespołu pracowni: ceramicznej, wikliny, witrażu, batiku i tkackiej.

Malownicza okolica - obszary krajobrazu chronionego oraz bezpośrednie sąsiedztwo otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, położenie na skraju obszaru leśnego gdzie ledwie utwardzone drogi są jedyną możliwością dojazdu, cisza i możliwość obcowania z przyrodą, stwarzają niepowtarzalną atmosferę, którą dane było docenić już wielu osobom goszczącym w tym miejscu czy przy okazji warsztatów artystycznych, zielonych szkół czy po prostu na weekendowych spotkaniach ze sztuką i rękodziełem artystycznym.

Jak dotrzeć do Łucznicy ?

Do Łucznicy można dojechać z Pilawy samochodem, drogą asfaltową wiodącą przez stary las, która jednak w okolicy naszego Dworu przekształca się z powrotem w drogę polną i rozgałęzia.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT