PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Europejska nagroda turystyki zdrowotnej im. Carmen Diaz de Rivera


W dniu 25 marca br. ECOTRANS otrzymała wiadomość, że europejska sieć ECOTRANS, wraz z projektem VISIT, była uhonorowana w 1. wydaniu "Europejskiej Nagrody Turystyki Zrównoważonej". Ceremonia jej wręczenia miała miejsce w pawilonie wystawowym Rady Miasta Calvia dnia 26 marca.

1. edycja 2003
ECOTRANS e.V. z projektem VISIT:
zwycięzca w kategorii "inicjatywy prywatne"

W swoim liście do prezydenta Regionalnego Rządu Balearów, pana Francesca Anticha, regionalny minister turystyki i burmistrz Calvia oraz prowadzący ceremonię Herbert Hamele - przewodniczący ECOTRANS, wyrazi wdzięczność z okazji otrzymana tej nagrody:

Nagroda znaczy uznanie dziesięciu lat ciężkiej pracy jako Sieci Europejskiej. Powiększanie zrozumienia między członkami ECOTRANS pozwoliło im tworzyć liczne i trwale kontakty z setkami wzorcowych inicjatyw i projektów w świecie, wiele z nich wykonywanych na ECOTIP w internecie. Bez tego porozumienia nie byłoby możliwe obrazić sobie - albo angażować się w projekt tak ambitny, jak projekt VISIT. Nagroda ta oznacza tez wysoki stopień uznania dla współpracy między wszystkimi eko etykietami pracującymi razem, w projekcie VISIT. Razem z partnerami projektu ECO TRAKS stworzył platformę do współpracy między wszystkimi europejskimi eko etykietami. Celem współpracy na platformie VISIT jest stworzenie obszernej bazy o rozwoju turystyki rownoważonej w Europie. Dalszy cel to skierowanie rynku turystyki jako całości ku zrównoważeniu. Dlatego, każdy z uczestników eko etykiet ofiarowuje obszerny zasięg poświadczanych "zrownoważonych" produktów dla turysty, nagroda dostarcza więc wielką zachętę dla nas i dla wielu innych, którzy pracują dla poprawy zrównoważenia turystyki w Europie. Wszystkie podjęte inicjatywy powinny łączyć się razem w takich platformach, jak VISIT albo w sieci jak ECOTRANS by mieć pełną korzyść ze skutków współdziałania. Razem jesteśmy silniejsi!

Herbert Hamele podkreślił, że zarząd miasta Calvia z Agendą 21 oraz rząd Balearów - ze środkami, które były mocno omawiane - dyskutowały nad takimi metodami, jak na przykład "Ecotaxa" - pokazują odwagę i wytrwałość, niezbędne do tworzenia długoterminowego rozwoju równoważonego. To jest ważne dla światowych wiodących obszarów turystyki, by przyjmować kurs ku przyjaznemu dla środowiska, społecznie odpowiedzialnemu i ekonomicznie korzystnemu sposobowi rozwijania turystyki. Przez swoje zaangażowanie zarząd miasta Calvia, jak również rząd Balearów, przyjęły wiodącą rolę wobec wielu innych regionów turystycznych. Gratulujemy im obu ich nadzwyczajnych dokonań!. ECOTRANS podąży za przyszłym rozwojem w Calvia, a także "Ecotaxy" z wielkim zainteresowaniem. Chcielibyśmy życzyć im obojgu powodzenia, i, jako europejska sieć ekspertów, bylibyśmy zadowoleni popierać Waszą pracę. Moglibyśmy na przykład połączyć siły i zorganizować warsztat "Wyspy Balearskte 2013".

W imieniu wszystkich członków i wszystkich partnerów VI-SIT i Ecolabels przewodniczący ECOTRANS bardzo dziękował za nagrodę, kończąc słowami Nelsona Mandeli:

Wizja bez działania jest tylko snem.
Działanie bez wizji jest tylko stratą czasu.
Wizja z działaniem może zmieniać świat!

Europejska Nagroda Turystyki Zrównoważonej: www.tourism-observatory.org

Krzysztof R. MazurskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT