PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Polsko-słowackie spotkania


W dobie coraz powszechniejszych wyjazdów za granicę nie jest już niczym dziwnym wyprawa poza Europę, ale nawet za bliską granicą czujemy się trochę nieswojo. No, chyba, że jedziemy do dobrych znajomych, do przyjaciół. A gdzie petetekowcy mają szukać przyjaciół, jak nie w organizacjach turystycznych? Z takiego założenia wyszli członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie i w roku 2001 nawiązali kontakt z Klubem Słowackich Turystów. Nie na szczeblu wysokim, ale w miejscowości o podobnej Żarnowowi wielkości - w Powažskej Tepli. Dzięki temu mają do czynienia z turystami-praktykami, a dwuletnia znajomość owocuje wzajemnymi odwiedzinami, pogłębianiem wiedzy o kulturze, obyczajach, poznawaniem rodzinnych stron przyjaciół, dodajmy - za niewielkie pieniądze.

W tym roku w kwietniu grupa młodych turystów z Żarnowa bawiła na Słowacji, teraz nadszedł czas na rewanż: dwudziestoosobowa grupa Słowaków pod przewodnictwem prezesa Klubu Słowackich Turystów Pavla Uričy gościła na ziemi przedborskiej. Wzięli udział w Rajdzie Polsko-Słowackim, nad którym patronat honorowy objęła pani Magdalena Vašaryova - ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Ze strony polskiej uczestniczyło w rajdzie około sześćdziesięciu młodych turystów z Przedborza i Żarnowa.

Program trzydniowego (6-8 czerwca 2003 r.) pobytu był bardzo intensywny, ale znalazł się i czas na relaks, i na zabawę. Po zakwaterowaniu gości w schronisku PTSM w Przedborzu, wyruszono wspólnie na trasy Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Teren to nieznany szerszemu ogółowi turystów, a wart większego rozpropagowania. Liczne rezerwaty przyrody, urokliwe leśne zakątki i rozległe widoki to jego najważniejsze atuty. Teren pofałdowany, a nawet pagórkowaty, ale przyzwyczajeni do górskich krajobrazów Słowacy oprowadzani przez wiceburmistrza Witolda Sobolewskiego, dziwili się, że "tak tu płasko".

Wieczorem goście zaproszeni zostali przez burmistrza Przedborza, pana Wojciecha Ślusarczyka, na spotkanie połączone z degustacją regionalnego specjału - pysznego kugla. Obejrzeli też pokaz zespołu tanecznego MDK w Przedborzu oraz slajdy z ziemi przedborskiej prezentowane przez Adama Błaszczyka z Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Drugiego dnia po śniadaniu wszyscy uczestnicy rajdu zwiedzali Przedbórz. Głównym punktem była wizyta w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej. Pan Tadeusz Michalski - dyrektor, twórca i dobry duch tej placówki z prawdziwą radością pokazywał gościom zgromadzone eksponaty kultury ludowej, zaaranżowane dawne warsztaty rzemieślnicze, karczmę, a nawet partyzancki "bunkier". Później nastąpił wyjazd na trasę krajoznawczej wycieczki: Przedbórz - Bąkowa Góra -Ręczno - Piotrków Trybunalski - Sulejów - Żarnów - Przedbórz. Oprowadzał znakomity przewodnik z Piotrkowa, kol. Andrzej Ziomek. A czynił to z taką swadą i zaangażowaniem, że zniknęły wszelkie bariery językowe. W Żarnowie gości ze Słowacji podjęły na spotkaniu władze gminy z wójtem - panią Marią Morawską i przewodniczącym Rady Gminy Witoldem Kozakiem.

Po kolacji w Przedborzu nastąpił nieoczekiwany konkurs piosenki polskiej i słowackiej, a rozmowy przeciągnęły się długo w noc.

W niedzielę - ostatniego dnia pobytu - Słowacy gościli w Sielpi koło Końskich, gdzie miało miejsce zakończenie maratonu pieszego organizowanego przez Konecki Oddział PTTK. Ciepła, słoneczna pogoda zachęcała do dłuższego pobytu nad tamtejszym zalewem, ale... droga do domu daleka. Żegnaliśmy się jak ze starymi znajomymi, umawiając się na następne spotkanie, tym razem na Słowacji.

Na zakończenie chciałbym bardzo podziękować Włodkowi Szafińskiemu - prezesowi Oddziału PTTK w Żarnowie i głównemu organizatorowi za zaproszenie mnie na ten rajd. Miałem okazję zobaczyć jak wyglądają w praktyce turystyczne kontakty polsko-słowackie. Bez umów podpisanych przez wysokie władze, bez niepotrzebnej biurokracji można tanio wędrować po innych krajach w gronie przyjaciół. Trzeba tylko mieć dość pomysłowości i odwagi w szukaniu takich kontaktów. Po raz kolejny Żarnów świeci przykładem dla innych.

Jestem przekonany, że droga do budowania wspólnoty narodów, prawdziwej przyjaźni prowadzi nie przez wysokie szczeble władzy, ale właśnie poprzez takie osobiste spotkania zwykłych ludzi. Oby było ich jak najwięcej.

Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT