PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Konferencja NFI w Holandii


Doroczne spotkanie zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI, IFN) oraz prezesów niemal wszystkich towarzystw doń należących (PTTK reprezentował niżej podpisany) odbyło się w dniach 22-24. maja br.

Po zgromadzeniu się w Bergen, gdzie miał miejsce pierwszy nocleg, uczestnicy 23. maja zapoznali się wyczerpująco z funkcjonowaniem "fabryki" wody pitnej, usytuowanej na skraju największego w Europie obszaru wydmowego (ok. 7000 ha), na peryferiach miasta Heemskerk. Jej osobliwością jest fakt wykorzystania wydm do procesu filtracji. Mianowicie rozprowadza się na tym chronionym terenie wodę z pobliskiego jeziora, po czym doprowadza do zakładu i miesza się z uzdatnianą w nim dla dalszego rozprowadzania. Zakład ten funkcjonuje jako jednoosobowa spółka prowincji Północna Holandia na zasadzie non profit, ale jej zasady pozwalają stale zmniejszać koszty (głównie osobowe), a tym samym - cenę wody. Istotnym uzupełnieniem stała się wycieczka rowerowa po znakomicie wytyczonych i utrzymanych trasach, która pozwoliła nie tylko zapoznać się ze szczegółami technologicznymi, ale i osobliwym pięknem tego wydmowego krajobrazu. Jak na zamówienie, pogoda wtedy poprawiła się, przez cały niemal czas pogoda była typowo "holenderska": padało lub mżyło i jeszcze na dodatek wiało.

Posiedzenie odbyło się w dużym, malowniczym i położonym nieco z boku domu NIVON - holenderskiego uczestnika MSPP, na peryferiach jednej z najpopularniejszych w Holandii miejscowości nadmorskich: Bergen aan Zee. Jest to obiekt w zasadzie samoobsługowy, tylko w weekendy przyjeżdżają członkowie sekcji nim władającej (społecznie!), by posprzątać, poprawić to i owo, trochę sprzedać pamiątek i jedzenia. Nocleg w pokojach kilkuosobowych (w tym piętrowe łóżka) kosztuje przeciętnie 10-13 euro. Okolica jest urokliwa, w sąsiedztwie wiele tras pieszych. rowerowych, konnych. Pobliskie Bergen to miła wieś, choć o charakterze miasteczka, z ciekawym muzeum i na wpółzrujnowanym gotyckim, dużym kościołem.

Obrady obejmowały obszerny program. Najważniejsze sprawy to omówienie wyników wrześniowego Kongresu NFI w Wildhaus, przyjęcie sprawozdań finansowych, regulaminu Funduszu Solidarnościowego (ostatnio skorzystał zeń Oddział PTTK w Międzyrzeczu z uwagi na koordynację po polskiej stronie wielkiej, europejskiej imprezy "Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004"), procedury dyskusji nad przyszłością MSPP i następnego Kongresu (w 2005 r., w okolicach Monachium - 100-lecie niemieckich Przyjaciół Przyrody). Ważne miejsce zajęły sprawy kampanii NFI: "Natura 2000" i "Wody Europy". Jest to też propozycja programowa dla naszych oddziałów i działaczy, zwłaszcza spod znaku komisji ochrony przyrody i wodniackich - czas wypłynąć na europejskie już wody! Rozwija się akcja wspomagania senegalskich Przyjaciół Przyrody. Już funkcjonują obiekty, zorganizowane dzięki wsparciu NFI, na wiosną br. odbyły się pierwsze wycieczki z Europy. Na styczeń 2004 r. planowana jest następna - koszt 1250 euro z Paryża, ale za to objazd przez dwa tygodnie całego niemal Senegalu z atrakcyjnym pobytem, jakiego nie zapewni żadne biuro podróży (chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wiednia: nfi@nfi.at. Szczegółami służy autor). Obszerną informację przedstawiła tzw. młodzieżówka NFI, czyli NFIJ, która po zmianie zarządu i przeniesieniu do Pragi zdynamizowała swoje działania. Warto wskazać, że w dniach 10-17. sierpnia br. organizuje ona ciekawy obóz młodzieżowy w Szwajcarii. Od grudnia 2002 r. oficjalnym przedstawicielem PTTK w NFIJ jest Katarzyna Knapska, studentka z Warszawy, znana już w niektórych kręgach członkini Rady ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Jej "wejście" w te europejskie struktury zostało bardzo dobrze przyjęte. Młodsi członkowie PTTRK mogą więc na nią liczyć.

Następna konferencja odbędzie się za rok w Chamonix, gdzie Francuzi remontują swój duży obiekt.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT