PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Europejska "zakopianka" bez szkody dla szlaków górskich


Szosa z Krakowa do Zakopanego jest powszechnie znana. To dziś prawdziwa bariera w sprawnym dotarciu w Tatry z dowolnego punktu w Polsce. W weekendy, podczas ferii i urlopów przejazd z Krakowa do Zakopanego zamienia się w istny koszmar.

Zgodnie z realizowaną już koncepcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych czeka ten odcinek całkowita przebudowa - na drogę ekspresową o nazwie S-7. To jeszcze nie autostrada, ale coś o wiele doskonalszego jak dzisiejszy przejazd z Krakowa do Myślenic podwójną dwupasmową jezdnią (o fachowej nazwie: droga przyspieszona). Plan przebudowy "zakopianki" mógł spowodować konfliktową sytuację dla wielu górskich szlaków, które obecnie - poczynając od Myślenic i Pcimia: a na Poroninie kończąc - szosę przekraczają aż 11-krotnie. Nowy profil arterii z szerokimi osiatkowanymi pasami zdawał się zapowiadać sytuację dla szlaków nadzwyczaj niepokojącą.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK im. Edwarda Moskały w Krakowie porozumiał się z inwestorami od budowy S-7 i co się okazało: kolizji prawie nie będzie!

Wynika to przede wszystkim z faktu, że koncepcja drogi ekspresowej obejmie budowę od podstaw całkiem nowej arterii, a obecna "zakopianka" pozostanie jedynie drogą lokalną pomiędzy graniczącymi ze sobą miejscowościami. O skali przedsięwzięcia świadczyć może fakt, że powyżej Myślenic będzie przesunięte koryto rzeki Raby a większość nowej szosy ma zostać wytyczona w terenie albo po estakadach, albo - jak w przypadku okolic Lubonia Małego - tunelem. Wyjazd na S-7 stanie się możliwy tylko z kilku węzłów z drogami lokalnymi: w Myśleniacach, w Stróży, w Pcimiu, w Lubniu, w Skomielnej Białej, w Zaborni, w Nowym Targu i w Poroninie. W Pcimiu i w Lubniu wszystkie szlaki turystyczne znajdą się pod estakadami nowej arterii, pod Luboniem Małym szlak od strony Jordanowa i Lubonia Wielkiego ma przebiegać bez żadnych korekt (szosa w tunelu). Koło "zakrętu Łasaka" pod Zbójecką Górą (643 m n.p.m.) w newralgicznie ważnym dla turystów punkcie, gdzie prowadzi Główny Szlak Beskidzki (pomiędzy Jordanowem a Rabką) zostanie on wraz z dotychczasową "zakopianką" skierowany na wiadukt, pod którym nastąpi bezkolizyjne ominięcie z szosą S-7.

Na szczycie Obidowej, w Klikuszowej oraz w Poroninie powtórzy się sytuacja z pozostawieniem starej "zakopianki" i szlaków ją przecinających pod estakadami drogi ekspresowej. Interesująca sytuacja zdarzay się koło Szaflar, gdzie nad szosą S-7 przewiduje się budowę specjalnego przejścia dla zwierząt, z którego także będą korzystali turyści...

Tylko w jednym miejscu, gdzie inwestycja S-7 jest prawie zrealizowana, nie udało się uniknąć kolizji. Chodzi o szczyt Piątkowej (715 m n.p.m.) w pobliżu kościółka św. Krzyża. Tam nitki nowej szosy są prawie gotowe i, niestety, kolidują z przebiegiem szlaków: żółtego od strony Raby Wyżnej do Rabki oraz zielonego z Piątkowej do Bacówki PTTK na Madejowej. I tu KTG ZG PTTK musi jakoś sprawę rozwiązać.

Na koniec podkreślić trzeba, że wnioskodawcą całej sprawy z wyjaśnieniem sytuacji szlaków na nowej "zakopiance" była Członek Honorowy PTTK i wiceprezes Oddziału PTTK w Rabce Zdroju - Elfryda Trybowska.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT