PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Z finału Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej "PIO-TUR 2003"


Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Toruniu wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury już po raz ósmy zorganizował w dniach 16-17 maja 2003 r. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej "PIO - TUR" 2003. Zgłoszono 87 uczestników. Jury do finału zakwalifikowano 12 zespołów i solistów. W poszczególnych kategoriach wyróżniono i nagrodzono:

 • w piosence turystycznej:
  • Zespół NIE-TOPERZ z Inowrocławia,
  • Zespół "Elektra" ze SP w Linowie,
  • Zespół wokalny "FAMA" z Klubu POW Bydgoszcz,
  • Zespół "NA SZLAKU" z Gimnazjum Nr 30 w Toruniu.
 • w piosence szantowej:
  • Zespół "STARY BRYG" z Domu Muz w Toruniu.
 • piosence o Toruniu:
  • Piotr Olejniczak z MDK w Inowrocławiu.
 • w kompozycji własnej:
  • Grzegorz Walczak z WOAK w Toruniu.

Ponadto wyróżniono:

 • Zespół "Vojager" z KG w Toruniu,
 • Zespół wokalny z CSA i IJ w Toruniu,
 • Roberta Fijałkowskiego z WOAK w Toruniu,
 • Zespół TRAMP z KG w Toruniu.

Głównymi fundatorami cennych nagród w postaci radio-magnetofonów z CD byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Urząd Gminy Miasta Torunia. Festiwal został zorganizowany w malowniczym plenerze Fortu IV, którego Dyrektor Jerzy Okońki sponsorował noclegi oraz wyżywienie dla uczestników Festiwalu. Podczas biesiad wieczornych przy ogniskach i występach zespole. "SALWA" z CSA i U oraz CZAQU z WOAK w Toruniu.

Edward Urbaniak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT