PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

XXV Urodzinowy Zlot Klubu PTTK "M-2" w Żarkach Letnisko


Mimo dżdżystej pogody, na metę XXV Urodzinowego Zlotu Klubowego w Żarkach Letnisko przybyto 60 turystów (na rowerach, pieszo, samochodami), a wśród nich takie znakomitości turystyczne, jak np. Jerzy Nowak ze Strzyżowic k. Będzna, który posiada odznakę dużego kolarskiego rajdu dookoła Polski nr 31 Jan Garncarz z Myszkowa, który ma taką samą odznakę, lecz z numerem 226 (przy czym trasę długości ponad 3,5 tys. km pokonał w 26 dni dla uczczenia swych 40 urodzin, ale było to 14 lat temu). Do Żarek przybyli w ogóle turyści z Radomska, Strzyżowic, Poraja, Światowitu, no i oczywiście z Myszkowa. Innych, zapowiadających swój przyjazd wystraszył momentami ulewny deszcz.

Konkursy wygrywali:

  • proeuropejski konkurs krajoznawczy: 1. - miejsce Łukasz Kortas Światowit, 2. - miejsce Michał Bryś, klub M-2, 3. - miejsce Karolina, Bartoszek Gimnazjum nr 2 Swiatowit;
  • myszkowski rzut beretem: 1. - miejsce Marcin Konopka, klub M-2, 2. - miejsce Wtold Fiączyk, PTTK Radomsko, 3. - miejsce Michał Bryś, klub M-2;
  • Żarecki ostentacyjny rzut lotkami do celu: 1. - miejsce Marcin Konopka, klub M-2, 2. - miejsce Witold Fiączyk, PTTK Radomsko, 3. - miejsce Robert Kotarski, Serix Myszków;
  • jurajski nieszablonowy skok z walizką: 1. - miejsce Łukasz Kortas, Światowit, 2. - miejsce Krzysztof Picheta, klub M-2, 3. - miejsce Agnieszka Sytniewska, klub M-2.

Najlepsi w konkursach otrzymali nagrody (albumy do zdjęć, przybory pisarskie, rękawiczki kolarskie) oraz upominki w postaci termometrów firmy "Polimer GT & C", które wręczał osobiście właściciel firmy, wieloletni sponsor myszkowskiego klubu, pan Tadeusz Garncarz. Zlot zorganizowano dla przypomnienia 40-lecia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 25-lecia klubu PTTK "M-2".

Każdy turysta otrzymał okolicznościową odznakę rajdową odbitkę rajdowej pieczątki, punkty na odznaki turystyczne, za udział w konkursach zaś - nagrody. Prezes Klubu PTTK "M-2-Polimer-MSM" uhonorowany został przez ekipę rowerzystów z Radomska specjalnym pucharem "Za 25-letnie kierowanie klubem rowerowym". Nie obyto się bez odśpiewania chóralnej pieśni "Łubu dubu, niech nam żyje prezes klubu" pod adresem niżej podpisanego, ale były też życzenia pod adresem Sylwii Szkop i Karoliny Madej - członkini klubu "M-2", które wiosną br. weszły w krąg osób pełnoletnich.

Gdy zlot dobiegał końca, a była to zarazem 628. wycieczka klubowa w jego 25-letnich dziejach, nad Żarkami Letnisko zaświeciło słońce. Turyści umówili się na biwak 31 V / 1 VI w Hucisku organizowany przez AKWP "Jedność", a kierowany przez Jana Garncarza, który rozdawał zaproszenia - regulaminy biwaku.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT