PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Pieszo do urny, rowerem do Holendrów


W prounijnej wycieczce rowerowej do Holendrów zorganizowanej 8 czerwca br. przez Osiedlowy Klub PTTK, M-2-Polimer" przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyło 13 turystów, którzy korzystając ze słonecznej pogody pokonali łącznie 49 km na trasie Myszków - Niegowa - Mzurów - Holendry - Myszków. Wycieczce przyświecało hasło: pieszo do urny Referendum Europejskiego, rowerem do Holendrów.

Każdy cyklista w punkcie startu otrzymał nie tylko rogala z nadzieniem czekoladowym na drugie śniadanie, ale i gadżety unijne (balonik, chorągiewkę lub breloczek, kierownik grupy - koszulkę), nawet pieczątkę potwierdzającą udział w wycieczce uzyskano w jednym z lokali referendalnych na trasie ekskursji.

Przysiółek Holendry - czytamy w przewodniku - powstał ponad sto lat temu, gdy hr. Raczyńscy z pobliskiego Złotego Potoku sprowadzili do swych dóbr mieszkańców Flandrii dla podniesienia kultury rolnej i tutaj ich osiedlili. Jednak miejscowi ludzie w rozmowie z nami zupełnie inaczej tłumaczyli nazwę wioski: "po wojnie, gdy ustalano nazwy wiosek, nazwano ich Cholindry, bowiem mieszkał tu gość nazywający się Cholinder".

Po przybyciu do celu wędrówki okazało się, że wioska Holendry (leżąca w pow. częstochowskim) liczy 8 gospodarstw, że na miejscu nie ma ani sklepu, ani sołtysa. Podyskutowano z miejscowym rolnikiem, który nie kwapił się nie tylko wstępować do Unii, ale nawet wziąć udział w referendum. Mamy nadzieję, że ostatecznie wybrał się ze swą rodziną do sołectwa w Bystrzanowicach, by zagłosować "za a może nawet przeciw UE".

W drodze do Holendrów myszkowianie spotkali się w Niegowej z rowerzystami ze Szkolnego Klubu Turystycznego przy Gimnazjum w Przyrowie kierowanymi przez nauczyciela Z. Machurę, którzy tego dnia także postanowili odwiedzić wioskę Holendry. Wymieniono doświadczenia i upominki, po czym każda ekipa ruszyła w dalszą drogę (tzn. myszkowianie do Holendrów, przyrowianie do Świętej Anny). Myszkowscy rowerzyści wrócili do domu z opóźnieniem, bowiem w Holendrach na szutrowej dróżce przebił dętkę jeden z nich; klejenie i wymiana ogumienia zajęła sporo czasu niewprawnemu turyście.

Kolejne spotkanie turystów obydwu klubów - w Boże Ciało na ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Czechowicach k. Gliwic. Na zlot każdego roku organizowany w innym regionie kraju przybywa przeciętnie 300 rowerzystów, są to z reguły organizatorzy imprez rowerowych, prezesi klubów, a więc aktywiści organizujący życie turystyczne rowerzystów i propagujący zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT