PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

XXIX Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK Ziemi Wielkopolskiej


W dniach 18 - 22 czerwca 2003 r. na terenie Orlických hor (Republika Czeska) odbył się kolejny Zlot Przodowników Turystyki Górskiej Ziemi Wielkopolskiej, w którym uczestniczyło 39 osób.

Uczestnicy zlotu byli przyjmowani przez organizatorów w środę 18 czerwca w godzinach popołudniowych w schronisku Masaryková chata na Šerlichu (1027 m n.p.m.). W recepcji zlotu wydano przybyłym znaczki wraz ze szczegółowym opisem wycieczek i materiałami informacyjnymi o terenie zlotu zebranymi przez Wojciecha Stankiewicza, prezesa Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej, oprawionymi w formie książki. Już w dniu dojazdu część uczestników udała się na krótki spacer po okolicy. Wieczorem w sali jadalnej schroniska nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich Helmut Dohnálek, sekretarz czeskiej strony przygranicznego Euroregionu Glacensis. Pierwszy dzień zlotu rozpoczął się od przejazdu do Dobrošova i zwiedzenia byłych czechosłowackich umocnień granicznych z lat 1935-1938. Rejon zlotu wybrano nieprzypadkowo. To jeden z głównych (jeżeli nie najważniejszych) elementów krajoznawczych tego terenu. Młode państwo czechosłowackie znaczną część swego budżetu przeznaczyło na cele obrony zagrożonej niepodległości i budowę fortyfikacji porównywalnych z "Linią Maginota". Zwiedzając schrony bojowe i działobitnie, przypomnieliśmy ich budowniczych stosujących nowatorskie, jak na owe czasy, rozwiązania techniczne i o odczuciach żołnierzy, którym zakazano bronić granic swojej ojczyzny. Stąd widok schronu bojowego "Březinka" przyjęto jako centralny motyw znaczka zlotowego. Zwiedzanie fortyfikacji połączono z przejściem pieszym szlakami turystycznymi do schroniska Jirásková chata i przez rezerwat florystyczny do osady o nazwie Peklo.


Uczestnicy zlotu na punkcie widokowym koło Dobrosova

Drugi dzień zlotu rozpoczął się od dojazdu do Nového Města nad Metuji i zwiedzenia zamku oraz zabytków miasta. Następnie obejrzano drewniany kościółek z XVI w. z dzwonnicą datowaną na XIV w. w pobliskim Slavoňově, najstarszy tego typu zabytek w Czechach, przypominający szczególnie charakterem wnętrza drewniany kościół w wielkopolskim Tarnowie Pauckim.

Dalej trasa przejazdu wiodła przez owiane legendami miejsce pielgrzymkowe, zwane "Rokole". Zwiedzono tam interesującą drewnianą Loretę z obrazami siedmiu boleści NM Panny i pseudogotycki kościółek oraz ugaszono pragnienie wodą z wypływającego poniżej kapliczki źródełka. Po południu odbyła się wycieczka piesza na najwyższy szczyt Gór Orlickich - Velká Deštna, co zajęło ponad trzy godziny wędrówki. Widoki na trasie były wspaniałe, co pozwoliło nasycić oczy spragnionym rozległych górskich krajobrazów uczestnikom wędrówki, zmęczonym wcześniejszym oglądaniem zabytków. Dzień trzeci rozpoczął się od zwiedzenia renesansowego Zamku Častolovice wraz z przyległym parkiem w stylu angielskim. Następnie uczestnicy zlotu przejechali do osady Panské Pole - Hanička w pobliżu miasta Rokytnice v Orlických horách i zwiedzili kilka obiektów fortyfikacji, w tym część podziemną artyleryjskiej twierdzy zaadoptowanej w latach powojennych dla celów militarnych, m.in od 1975 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło prace zmierzające do urządzenia w podziemiach tej twierdzy schronu spełniającego wymagania "zimnej wojny". W 1995 r. obiekt został sprzedany i przekazany miastu Rokytnice z przeznaczeniem na muzeum.


Wnętrze zabytkowego drewnianego kościółka w Slavonove

Kolejnym punktem programu był przejazd do chaty "Čihák" i piesza wędrówka częściowo ścieżką dydaktyczną i szlakiem turystycznym wzdłuż przełomowego odcinka Dzikiej Orlicy, zwanego Zemská brána. Jest to dolina tworząca na długości kilku kilometrów rezerwat przyrody o powierzchni 88,2 ha i tej samej nazwie. Zlot uroczyście zakończono w niedzielę po śniadaniu w sali jadalnej Masarykovej chaty, skąd uczestnicy rozjechali się do domów. Ponieważ dobra pogoda towarzyszyła imprezie także w ostatnim dniu, część uczestników wybrała się jeszcze na wędrówkę pieszą przez góry.


Jeden z podziemnych korytarzy grupy warownej Hanicka

Orlické hory - Góry Orlickie kilka informacji o terenie zlotu

Orlické hory - Góry Orlickie są bliźniaczym pasmem Gór Bystrzyckich. Położone równolegle do nich, bardziej na zachód, oddzielone są doliną Dzikiej Orlicy i górnym biegiem Bystrzycy Dusznickiej. Dzikie, prawie w całości zalesione, tworzą wyraźny górski grzbiet o spadzistych stokach w kierunku północno-wschodnim i wyrównanej grani przebiegającej na wysokości ok. 1000 m n.p.m., nad którą wznoszą się kopulaste kulminacje szczytów. Łagodne zbocza pokrywają łąki górskie, wyżej porasta las świerkowy. Z ich 35-kilometrowego grzbietu do Polski należy tylko 33 z 450 km2 całkowitej powierzchni Gór Orlickich. Jest to zaledwie skrawek: od przełęczy Polskie Wrota (660 m n.p.m.) po stoki Maléj Destný (1082 m n.p.m.) nad Zieleńcem. W budowie geologicznej występują granitognejsy, gnejsy i łupki krystaliczne, a w północnym skłonie granity. Te odporne skały są przyczyną słabego rozczłonkowania przez doliny oraz masywnego wyglądu gór.

Najwyższym szczytem Orlickych hor jest Velká Deštna (1115 m n.p.m.), dla polskiej strony gór zaś graniczna Orlica (1084 m n.p.m.). Tu na spłaszczeniu stokowym na wysokości 900-980 m n.p.m. leży jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce - Zieleniec, górska wieś, stacja klimatyczna i znany ośrodek narciarski. Powyżej wsi, na wysokości schroniska Masaryková chata, znajduje się graniczne przejście dla ruchu turystycznego, umożliwiające wędrówki na czeską stronę i poznanie całości tego najwyższego pasma Sudetów Środkowych.

Tekst i zdjęcia: Lech Rugała

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT