PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Turyści kolarze na VII Ogólnopolskim Rajdzie Kolarskim po Ziemi Lubuskiej


Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim zorganizował w dniach 1-4 maja 2003r. VII Ogólnopolski Rajd Kolarski Po Ziemi Lubuskiej przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Krośnieńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie, Klubu Garnizonowego, dowództwa jednostek wojskowych garnizonu krośnieńskiego, Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Zielona Góra.

Bazą tegorocznego rajdu był Ośrodek Wypoczynkowy "Leśny" Kołatka koło Bronkowa gmina Dychów położony nad jeziorem Bronków. W przepięknych lasach Wzniesienia Gubińskiego zostali zakwaterowani uczestnicy VII Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Ziemi Lubuskiej.

W rajdzie uczestniczyło 70 turystów kolarzy niemal z całej Polski - Łódzki Klub Alpejski z Łodzi, Lubuszanie-73 Zielona Góra, Energetyk Dychów, "Bieliki" Świnoujście, turyści kolarze z Poznania, Kędzierzyna Koźle, Katowic, Leżajska, Oleśnicy, Swarzędza, Warszawy, "Turysta" Krosno Odrzańskie oraz najmilsi i najmłodsi turyści ze Szkolnego Koła PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 z Krosna Odrzańskiego, Szkoły Podstawowej ze Szczawna. Najliczniejszą grupę reprezentował Klub Turystyki Kolarskiej "Turkot" Nowa Sól na czele z koleżanką Klaudią pełną energii i humoru.

Organizatorzy rajdu zaplanowali dwie trasy turystyczno-krajoznawcze, które prowadził Komandor rajdu, przodownik turystyki kolarskiej Janusz Mejza.

W pierwszym dniu rajdu turyści udali się z miejscowości Kołatka do Krosna Odrzańskiego, gdzie na stadionie OSiR Danuta Cierpisz serdecznie powitała władze samorządowe, zaproszonych gości i uczestników rajdu. Uroczystego otwarcia dokonała pełnomocnik Marszałka Województwa Lubuskiego ds. Turystyki pani Jadwiga Błoch. Następnie uczestnicy udali się do ruin krośnieńskiego zamku z czasów Henryka Brodatego. Następnym punktem trasy była miejscowość Osiecznica, gdzie nad jeziorem Moczydło przy pięknej słonecznej pogodzie Komandor Rajdu Janusz Mejza pasował na turystę uczni Szkoły Podstawowej nr 2 z Krosna Odrzańskiego oraz wręczył im legitymacje PTTK. Rozegrano konkurencje sprawnościowo-zręcznościowe: "Rzut Piłką", w której zwyciężył Tadeusz Stepnowski przed Jerzym Nabijacz i Markiem Szapańskim; w "Rzucie Lotką" pierwsze miejsce zajął Marek Szapiński, drugie Dorota Zalewska i trzecie Stanisław Lisowski, natomiast w konkurencji "Biegu w Workach" zwycięzcą został Marek Szapiński przed Mirosławem Gebler i Mirosławem Kmieciak, a w grupie młodzieży pierwsze miejsce Piotr Kozłowski zajął, drugie Krzysztof Lechman, trzecie Karol Fichtel. Po rozegranych konkurencjach i posiłku turystycznym przemierzali trasę rajdu, podziwiając piękno krajobrazu i budzącej się przyrody przez miejscowości Bielów - Krosno Odrzańskie - Nowy Zagór - Dąbki - Dychów - Kołatka.

Trasa drugiego dnia przebiegała przez Krzesiński Park Krajobrazowy - Kołatka - Dzikowo - Wakowice - Chlebowo - Łomy - Kosarzyn - gdzie komendant ośrodka wypoczynkowego Henryk Kowalski przygotował smaczną wojskową grochówkę - jak stwierdził jeden z uczestników: "smak tej grochówki pozostanie na długo w jego pamięci". W pięknie położonym ośrodku wypoczynkowym rozegrano konkurencję "Tor Przeszkód". W tej konkurencji wśród mężczyzn zwycięzcą został Erich Stepniowski, drugie miejsce zajął Marek Szapiński, trzecie Bogdan Wawrykowicz, czwarte Adam Koluszek, piąte Ireneusz Wróbel, natomiast wśród pań niepokonaną została Dorota Zalewska przed Lucyną Wróbel, Ireną Rowecką, Anną Wróbel i Elżbietą Sanojca. Z ośrodka wypoczynkowego uczestnicy udali się do miejscowości Zytowań na strażnicę, gdzie funkcjonariusze Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowali pokaz pokonywania toru przeszkód przez wyszkolone psy, za co uczestnicy wyrazili wielkie uznanie dla funkcjonariuszy.

Komitet organizacyjny postanowił po raz pierwszy wyłonić mistrza wszystkich konkurencji, którym na VII Ogólnopolskim Rajdzie Kolarskim po Ziemi Lubuskiej został "zapalony turysta i krajoznawca młodego pokolenia" Marek Szapiński, reprezentujący Koło PTTK "Turysta" z Krosna Odrzańskiego.

Podczas rajdu organizatorzy zorganizowali dla uczestników biesiady turystyczne przy ognisku podczas których przeprowadzono quizy, między innymi: "Z piosenką turystyczną przy ognisku", "Najlepszy dowcip turystyczny" "Znajomość przepisów ruchu drogowego". Wszyscy uczestnicy prezentowali swoje osiągnięcia w turystyce, popularyzowali swoje rodzinne regiony i miejsca zamieszkania, jednocześnie zachęcając do odwiedzania swych regionów. Ta forma biesiad spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podczas biesiady stwierdzili jednoznacznie, że taka forma reprezentowania klubowych osiągnięć musi wejść na stale do programu Rajdów.

Trasa VII Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Ziemi Lubuskiej wynosiła 112 km i przebiegała, jak ocenili, uczestnicy po bardzo ciekawym terenie i miejscach, gdzie można było zaspokoić swoje zainteresowania turystyczno-krajoznawcze, jak stwierdziła uczestniczka wszystkich rajdów po Ziemi Lubuskiej Alicja Król Ziemia Lubuska jest naprawdę piękna. Najstarszym uczestnikiem tegorocznego rajdu był Kazimierz Sobański z Klubu Turystyki Alpejsklej Łódź, natomiast najmłodszą Anna Wróbel z Osiecznicy.

Podsumowania rajdu dokonano w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie pan Andrzeja Chinalskiego, który wręczył zwycięzcom konkursów puchary, nagrody i dyplomy. Serdeczne podziękowania w imieniu uczestników przekazał dla organizatorów Wiesław Król, reprezentujący Klub "BIELIKI" ze Świnoujścia, stwierdzając uczestniczyłem we wszystkich rajdach organizowanych przez Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim i stwierdzam, że jest to najlepiej zorganizowany rajd pod każdym względem, a szczególnie zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestników rajdu na trasach przejazdu, ten zespół organizacyjny jest naprawdę zgrany, za co w imieniu uczestników serdecznie dziękuję.

Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim wraz z Komitetem Organizacyjnym VII Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Ziemi Lubuskiej dziękuje wszystkim współorganizatorom za udzieloną pomoc w zorganizowaniu rajdu, co przyczyniło się do uświetnienia naszej imprezy i popularyzacji Ziemi Lubuskiej. Zapraszamy wszystkich do udziału w rajdzie w roku 2004, a zapewniamy, że nie zawiedziemy.

Do zobaczenia na trasach turystycznych.

Jan Muńko

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT