PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Wspomnienie o Stanisławie Stefaniuku


Stanisław Stefaniuk (ur. 19 września 1937 r. we Fromołowie - zm. 27 listopada 2002 r. w Brzegu), wieloletni działacz PTTK Ziemi Brzeskiej (3 stycznia 1970 r.), nauczyciel i wychowawca młodzieży (wykształcenie wyższe techniczne), krajoznawca i przewodnik turystyczny.

Przez wiele lat był członkiem oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Brzegu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy ZW PTTK w Opolu. Członek zarządu oddziału, Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej. Pracując wśród młodzieży tutejszego Zespołu Szkół Zawodowych prowadził Koło Turystyczne, które zdobywało liczne nagrody i wyróżnienia na różnych szczeblach. Przewodnik PTTK Dolnośląski i Sudecki oraz miejski, pilot wycieczek. Pomysłodawca rajdów "Szlakami Zamków Piastowskich", aktywnie uczestniczył w organizowaniu OMTTK i wielu imprez. Corocznie oprowadzał do pierwszego zachrypnięcia uczestników Primaaprilisowego Spotkania Turystów Dolnośląskich RYCZYN organizowanego od roku 1995 przez PTTK JELCZ i Ziemi Brzeskiej. Barwnie opowiadał historię ziemi, na której zamieszkał. Początkowo pracował w stoczni rzecznej, ale całe lata pracy poświęcił młodzieży, turystyce i krajoznawstwu. To on opracował i wyznakował szlak żółty z Rogalic przez Brzeg do Grodkowa w powiecie brzeskim. Znakował także szlak zielony, zwany okrężnym i niebieski Polichromii Brzeskich. Swoją pasję dzielił wraz z małżonką, również nauczycielką i dziećmi, z których pomocą przygotował do wydania opis szlaków na Ziemi Brzeskiej. Jeszcze trzy lata temu startował z wnuczką w Biegu na Orientację, a teraz sprawdza swą orientację w terenach niebiańskich szlaków turystycznych. Może przygotuje dla nas interesujące szlaki? Uhonorowany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, złotą odznakę "Za pracę z młodzieżą".

Adam Bubilek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT