PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Biruta Alwas


Dnia 13 marca br. na cmentarzu na poznańskim Junikowie pożegnaliśmy nestorkę poznańskich przewodników - Birutę Alwas.

Urodziła się 16 marca 1916 r. w Warszawie, ale od najmłodszych lat związana była z Wielkopolską. W roku 1934 ukończyła liceum w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie pracowała jako urzędniczka. W roku 1951 znalazła się wśród 30 absolwentów pierwszego kursu przewodnickiego zorganizowanego w poznańskiej Palmiarni, W tym samym roku. 18 sierpnia wraz z innymi absolwentami tworzyła pierwsze w Poznaniu Koło Przewodników, któremu potem, w latach 1953-1954 prezesowała.

Nigdy nie założyła rodziny. Turystyka i krajoznawstwo wypełniały jej życie bez reszty. Nie prowadziła ewidencji prowadzonych wycieczek, nie zwracała uwagi na dobra materialne, liczyła się dla niej tylko turystyka. Osobną dziedziną jej aktywności była działalność dydaktyczna. Nigdy nie umiała powiedzieć ilu dzisiejszych przewodników i instruktorów było jej wychowankami. Pasjom swym pozostała wierna aż do końca i to dosłownie, bo kilka dni przed śmiercią, już w szpitalu przypominała piszącemu te słowa wystrój kościoła św. Stanisława w Rydzynie.

Zmarła 1 marca. Na cmentarzu żegnała ją liczna grupa przewodników z całej Wielkopolski - jedyna tak naprawdę jej rodzina.

Lech Stanisław Franas

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT