PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Żegnamy Jerzego Masiora


Jerzy Masior urodził się 7 lutego 1924 r. w Chodorowie koło Lwowa. Doktor nauk medycznych. Zmarł 19 kwietnia 2003 r. Działalność żeglarską rozpoczął w czasie studiów i pobytu we Wrocławiu, gdzie był drużynowym harcerskiej drużyny "żeglarskiej".

Do Nowego Sącza przybył w roku 1967, zostaje wówczas Komandorem Sekcji Żeglarskiej PTTK "BESKID", która przekształca się na Yacht Club i komandoruje przez 30 lat, do roku 1997, pozostając nadal Komandorem Honorowym.

Z jego inicjatywy zbudowano wszystkie obiekty obecnej przystani YC w Znamirowicach nad Jeziorem Rożnowskim. Co rok, kilka lat powstawały nowe obiekty klubowe.

Jego hasłem naczelnym była działalność żeglarska z młodzieżą. Organizował coroczne obozy żeglarskie, szkółkę żeglarską, regaty aby dać młodzieży szansę sportowej rywalizacji. Pozyskał dla klubu sprzęt żeglarski, jak Omegi, jachty kabinowe, DZ, Hornet. Równocześnie gromadził sprzęt młodzieżowy, najpierw kilka Cadetów, OK, potem Optymisty. Zadbał aby była zatrudniona w klubie kadra instruktorska. Założył Kółko Żeglarskie w Szkole Podstawowej nr 13, z którego przez wiele lat wywodzili się żeglarze YC. Bywało, że na zajęciach szkoleniowych Optymist w Znamirowicach było jednorazowo ponad 20 dzieci.

Obiekty, które wzniesiono jego staraniem w Znamirowicach to: warsztat szkutniczy, hangary na sprzęt, budynek bosmański, budynek noclegowy z kawiarnią, łącznie ponad 50 miejsc noclegowych. W latach 1976-1978 był także inicjatorem budowy jachtu pełnomorskiego "Dunajec", który żegluje do dnia dzisiejszego. Był członkiem Zarządu Krakowskiego Okręgowego Związku Żegiarskiego i tu był odznaczony Odznaką Zasłużonego Działacza PZŻ oraz odznaką Zasłużonego Działacza Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Był również prezesem Delegatury KOZŻ po reorganizacji w roku 1976.

W obchodzonej w roku 2002 40. rocznicy YO - 30 lat to Jego komandorowanie klubem w ustawicznym rozwoju.

W latach siedemdziesiątych był współpracownikiem "Żagli".

Działalność poza żeglarska: prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Nowym Sączu, długoletni kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych, żołnierz AK i WP, lekarz internista, animator kultury, reżyser, opiekun dziecięcych i młodzieżowych zespołów piosenki kresowej i lwowskiej, organizator akcji charytatywnych dla Polaków na Wschodzie, działacz harcerski, poeta, malarz, pedagog, publicysta, redaktor gazety "Twoje Miasto - wiadomości sądeckie", żarliwy patriota. Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Obrony Lwowa 1939-1944, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Tarcza Herbowa Miasta Nowego Sącza, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Odznaka PTTK, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Polskiego Związku Żeglarskiego oraz wiele innych.

Tadeusz Żygłowicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT