PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

45-lecie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy w Gliwicach


Jeszcze nie zamilkły echa uroczystych marcowych obchodów 50-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej (zobacz "Gościniec" nr 1 z br.), a już 10 maja br. ponownie zostaliśmy zaproszeni do uroczego miasta nad Kanałem Gliwickim, bowiem gliwiccy rowerzyści świętowali jubileusz 45-lecia Klubu PTTK im. Władysława Huzy (założonego 7 maja 1958 r.).

Na uroczystość odbywającą się w gościnnych progach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przybył tłum turystów, a w ich gronie m.in. Członek Honorowy PTTK (na co dzień członek Klubu im. W. Huzy, a przez 10 lat jego prezes) Stanisław Radomski, prezes Oddziału PTTK w Gliwicach Ilona Ulatowska, wiceprzewodniczący KTKoI. ZG PTTK Stanisław Karuga, naczelnik wydziału Urzędu Miasta w Gliwicach Janusz Jabłoński, prezesi wielu klubów kolarskich PTTK, m.in.: "Catena" Bytom, "Watra" Pyskowice, "M-2" Myszków, "Swobodni" Siemianowice, "Jutrzenka" Tarnowskie Góry, "Ondraszek" Cieszyn. Współorganizatorem jubileuszowego spotkania był Andrzej Czapla, członek klubu z najdłuższym, 34-letnim stażem w zarządzie TKK oraz 19-letnim okresem sprawowania funkcji prezesa w tym klubie.

Spotkaniu przewodniczyła Małgorzata Radomska - prezes zarządu Klubu im. W. Huzy, która w swym i wystąpieniu przypomniała historię kierowanego przez siebie ogniwa przytoczyła kilka liczb. Członkowie klubu zwiedzili 44 kraje świata (rekordzistą jest Stanisław Radomski, który jeździł rowerem po drogach 41 państw), klubowicze posiadają 11 KOT "Za wytrwałość" i 22 duże złote KOT, 13 odznak dużego rajdu kolarskiego dookoła Polski (odznakę z nr 1 zdobył S. Radomski, nr 5 - A. Czapla) i 3 złote odznaki rajdu "Szlakami zamków w Polsce"; ze 162 wyszkolonych ptkol. aż 39 posiada zweryfikowane legitymacje; pięcioro z nich (A. Czapla, S. Radomski, W. Brzozowski, M. Radomska i Stefan Kucharz na mocy uchwał KNAK otrzymało godność honorowego przodownika turystyki kolarskiej PTTK.


Przemawia wiceprzewodniczący
KTKol. ZG. PTTK Stanisław Karuga

Członkowie TKK zawsze byli aktywni organizacyjnie, czterech (Jerzy Tyndyk w 1964 r. GTKK w Zabrzu, Tadeusz Czasławski w 1970 TKK "Tandem" w Katowicach, Marian Gruchel w 1974 r. TKK "Tigris" w Rudzie Śląskiej oraz Jan Rychlik w 1977 r. TKK "Watra" w Pyskowicach) założyło nowe kluby turystyki kolarskiej, jeden z nich, mianowicie Jan Rychlik utworzył później Oddział PTTK w Pyskowicach, któremu do dziś prezesuje; 19. wchodziło w skład okręgowej, a potem wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej, 4. - w skład KTKol. ZG PTTK (Kazimierz Dybkowski, Stanisław Radomski, Jerzy Tyndyk i aktualnie Jan Rychlik). Do władz naczelnych PTTK na XV Walnym Zjeździe w 2001 r. zostali wybrani Edward Maleta - członek ZG PTTK oraz S. Radomski - członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.


Prezes O.PTTK Pyskowice Jan Rychlik przekazuje życzenia

Klub im. Huzy był pierwszym na Śląsku, a w ogóle czwartym w kraju (po klubach utworzonych w Łodzi, w Warszawie i w Krakowie) ogniwem PTTK o profilu kolarskim, klubem, który zainicjował w późniejszym czasie powstanie wielu nowych kół, klubów i oddziałów PTTK. Jechałem do Was z radością, ale i pewną zazdrością, zazdrością konstruktywną - mówił na spotkaniu prezes Klubu M-2 - Przewodniczę 25-letniemu klubowi w Myszkowie, który mógłby być Waszym dzieckiem. Prawdę mówiąc, w pewnym sensie z pewnością nim jest i to nie tylko z racji różnicy wieku. Z kol. Radomskim spotkałem się po raz pierwszy w roku 1971 w Krośnieńskiem, On już kończył, ja dopiero zaczynałem wędrówkę na trasie dużego rajdu dookoła Polski. Może to spotkanie i długa rozmowa o kolarstwie turystycznym zaowocowały późniejszym utworzeniem Klubu osiedlowego, kto wie.

W toku spotkania Władysław Brzozowski wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową PTTK; liczne grono członków Klubu i sympatyków uhonorowano dyplomami i okolicznościowymi plakietkami. Reprezentanci oddziałów, klubów i komisji obdarowali jubilata listami i dyplomami gratulacyjnymi, pamiątkowymi pucharami i plakietkami. Każdy zaś uczestnik spotkania otrzyma jubileuszową odznakę 45-lecia TKK im. W. Huzy oraz dokumentalną broszurkę autorstwa S. Radomskiego 45 lat działalności TKK PTTK im. W. Huzy w Gliwicach.

Tekst i zdjęcia: Marian Kotarski


Prezes gliwickiego O.PTTK Ilona Ulatowska wręcza dyplom
uznania Andrzejowi Czapli


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT