PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

IV Rajd Pieczonej Pyry


W IV Rajdzie Pieczonej Pyry, którym Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie zakończył sezon turystyczny, uczestniczyło blisko 140 osób, które reprezentowały SKKT przy SP nr 3 w Żninie (opiekun M. Dobrowolska), SKKT przy SP w Bożejewicach (opiekun A. Piechocki), SKKT przy SP w Brzyskorzystwi (opiekun M. Wilgurski), SKKT przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (opiekun D. Berdysz) oraz członkowie Pałuckiego Klubu Turystyki Motorowej.

Finał odbył się w gościnnej Szkole Podstawowej w Żninie-Górze.

Mimo że 19 października 2002 r. niebo nad Żninem było zachmurzone, to turyści różnymi środkami lokomocji przybyli trzema trasami na metę rajdu. Wszystkich uczestników rajdu zebranych na boisku szkolnym serdecznie przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Kończal, życząc miłej zabawy oraz smacznej upieczonej w ognisku "pałuckiej pyry".


Prezez PTKM PTTK w Żninie rozpala ognisko

Wiceprezes Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie Zbigniew Prywer przedstawił program rajdu i poprosił prezesa PKTM PTTK Włodzimierza Suleckiego o rozpalenie ogniska, w którym to piekły się pałuckie pyry. W części rekreacyjnej rozegrano mecze w piłce nożnej. Oprócz wspomnianej konkurencji, zorganizowano również konkurs rzutu do celu oraz rozmaite gry i zabawy. Wszyscy uczestnicy posilili się pieczonym ziemniakiem, kiełbaską oraz pieczywem. Były też upominki ufundowane przez żniński oddział PTTK oraz żnińską Hurtownię "X" Włodzimierza Konopackiego. Drużyny bądź osoby, które w poszczególnych konkurencjach zdobyły trzy pierwsze miejsca, uhonorowano jeszcze dodatkowymi nagrodami.

zystko wskazuje na to, że V edycja Rajdu Pieczonej Pyry odbędzie się w równie gościnnej Szkole Podstawowej w Brzyskorzystwi.

Zbigniew Prywer

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT