PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Dzień Dziecka ze strusiem


Po raz 24. koniński Oddział PTTK zaprosił na Rajd dla Dzieci. W tym roku rajd przypadł akurat w niedzielę w Dzień Dziecka. Młodych ludzi chcących poznać malownicze tereny gminy Stare Miasto i Rychwał zebrało się stu czterdziestu.

Wędrowali na trzech trasach pieszych i pedałowali na rowerowej do Modlibogowic. Atrakcyjne krajobrazowo i bogato rzeźbione okolice Rzgowa, Grabienic czy Witnicy pokonali pod opieką przodowników turystyki pieszej PTTK z Klubu Turystycznego PTTK w Koninie, studentów z Akademickiego Koła Turystycznego PTTK przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz licealistów z SKKT PTTK "SIGMUNTY" przy II LO w Koninie. Transport sprzętu na metę zapewniła gratis firma "TRANSPORT" Jerzego Klejny.

W Modlibogowicach, wsi pod Rychwałem, założył gospodarstwo agroturystyczne z hodowlą strusi pan Zdzisław Olejniczak. Gospodarz zapoznał dzieci z mieszkańcami farmy, a o każdym z nich znał wiele szczegółów. Smakowity posiłek zafundował Urząd Miejski w Koninie. Po kilku kilometrach trasy pieczone kiełbaski zostały spałaszowane w mig. Na deser pan Zdzisław przygotował poczęstunek jajecznicą ze strusich jaj.

Najliczniejszą rodziną na rajdzie okazała się siedmioosobowa rodzina Pyzików. Rodzinny konkurs krajoznawczy wygrała Anna Łącka przed Anną Głąb. Honory najmłodszego uczestnika pełnił Pawełek Węgliński. Kolarski tor przeszkód wygrał Krzysztof Mieleszczuk. Najliczniej reprezentowane szkoły podstawowe: nr 8 pod wodzą pani Aleksandry Głąb i nr 5 z panią Ewą Woźniak zostały wyróżnione wydmuszkami ze strusich jaj. Nagrodami w konkursie biegania w workach były strusie pióra. Atrakcji dostarczył Jerzy Klejna, który przyjechał zabytkowym motocyklem. Pogoda dopisała, a strusie i inne zwierzątka pana Zdzisława podobały się uczestnikom rajdu. Dzieci zadowolone ze swego święta wróciły autobusami do Konina.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT