PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

XVI Wiosenny Zlot SKKT "Poznajemy okolice - Budy Grabskie 2003"


Już po raz 16. Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie zorganizował w dniach 3-4 maja 2003 r. Wiosenny Zlot SKKT Szkół Ponadgimnazjalnych Mazowsza Zachodniego "Poznajemy okolice". Bezpośrednimi organizatorami zlotu byli Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie i Rejonowa Grupa Straży Ochrony Przyrody PTTK w Żyrardowie, a całemu przedsięwzięciu patronowali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zarząd Główny PTTK, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie. Celem zlotu była wymiana doświadczeń z zakresu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i krajoznawstwa oraz próba integracji młodzieży turystycznej szkół ponadgimnazjalnych Mazowsza Zachodniego w ramach wspólnych przygotowań do akcji letniej. Zlot był też podsumowaniem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi. W zlocie wzięło udział 312 osób reprezentujących 15 szkół średnich z Żyrardowa, Warszawy, Grodziska Maz., Pruszkowa, Milanówka, Sochaczewa, Brwinowa, Puszczy Mariańskiej i Mszczonowa.

Na program zlotu złożyły się: sejmik krajoznawczy po Mazowszu Zachodnim w sobotę 3 maja 2003 r., nocne marsze na orientację po Puszczy Bolimowskiej, nocne ognisko turystyczne z konkursami, prelekcja z pokazem slajdów z wypraw trampingowych Klub PTTK "Globtroter" w Żyrardowie (dla wytrwałych), krótki odpoczynek nocny w warunkach biwakowych, "minitargi" turystyczne i wędrówka "szlakiem bobra" wzdłuż doliny Rawki.

Region zachodniego Mazowsza zwiedzano na 6 trasach autokarowych: Żyrardów - Skierniewice - Rogów -Radziejowice - Budy Grabskie, Żyrardów - Sochaczew - Żelazowa Wola - Niepokalanów - Radziejowice - Budy Grabskie, Żyrardów - Granica - Kampinos - Sochaczew - Radziejowice - Budy Grabskie, Żyrardów - Łowicz - Arkadia - Nieborów - Bolimów - Radziejowice - Budy Grabskie i Żyrardów - Grodzisk Maz. - Radziejowice - Petrykozy - Mszczonów - Budy Grabskie.

Po zwiedzaniu i posiłku uczestnicy zlotu dotarli do Bud Grabskich, gdzie dokonali podsumowania tegorocznego Światowego Dnia Ziemi. Co roku obchody Światowego Dnia Ziemi w żyrardowskim PTTK oraz w Lidze Morskiej i Rzecznej są inspiracją do własnych akcji ekologicznych. Już po raz dwudziesty organizowana jest w okresie kwiecień - październik akcja "Czysty Las", w miesiącu maju br. organizowano wyjazdy w góry w ramach XVIII Akcji "Czyste góry 2003", a w miesiącu czerwcu br. wyjazdy nad morze w ramach XVIII Akcji "Czyste morze' 2003". Przez lipiec i sierpień br. młodzież "ligomorska" z Żyrardowa porządkować będzie plaże i tereny nadmorskich parków krajobrazowych, a we wrześniu br. weźmie udział w międzynarodowej akcji "Coastwatch of Baltic" ("Strażnik Wybrzeża Bałtyku") i akcji "Clean up the World" ("Sprzątanie świata").

W ramach podsumowania Światowego Dnia Ziemi zaprezentowano też tzw. Zielony Pakiet opracowany przez Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (REC), którego koszty zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Zielony Pakiet" jest multimedialnym zestawem edukacji ekologicznej, przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, jednak może on być pomocny także na innych poziomach nauczania. Zawarte w nim materiały koncentrują się na różnych aspektach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Zestaw zawiera książkę dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i materiałami pomocniczymi, kasetę wideo z wideoklipami i filmami edukacyjnymi, CD-ROM z obszernymi informacjami na temat ochrony środowiska, grę "Dylematy" i inne materiały. Użytkownicy "Zielonego Pakietu" będą mogli wzbogacać proponowane w nim plany lekcji filmami wideo oraz zawartymi na CD-ROM-ie informacjami i użytecznymi odsyłaczami do stron internetowych.

"Zielony Pakiet" pozwala uczniom nie tylko przyswajać wiadomości, lecz przede wszystkim kształtuje w uczniach nowe wartości oraz tworzy proekologiczny model zachowań w szkole, w domu i w najbliższym otoczeniu. Uczniowie, uczestnicząc w rozmaitych działaniach, dyskusjach, odgrywając role i podejmując decyzje, są przede wszystkim partnerami nauczyciela. Poprzez nauczycieli i uczniów główne przesłanie "Zielonego Pakietu" jest też przekazywane członkom ich rodzin i całej społeczności. "Zielony Pakiet" składa się z pięciu działów, zawierających omówienia 22 zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Są to:

  • Składniki środowiska - powietrze, woda, gleba i różnorodność biologiczna.
  • Zagrożenia - urbanizacja, hałas, odpady i substancje chemiczne.
  • Działalność człowieka - energia, transport, przemysł, rolnictwo, leśnictwo i turystyka
  • Globalne wyzwania - zmiany klimatu, zanikanie warstwy ozonowej, zakwaszenie środowiska i złożona problematyka eksploatacji i zanieczyszczenia mórz i oceanów
  • Wartości - etyka i wartości związane z postawą konsumpcyjną, wpływem stanu środowiska naturalnego na zdrowie ludzi, prawa obywatelskie i odpowiedzialność za przyszłość Ziemi.

Każdy z elementów "Zielonego Pakietu", a więc CD-ROM, książka dla nauczyciela, kaseta video, gra "Dylematy", został opracowany według podanego wyżej schematu.

W pierwszym dniu zlotu na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zorganizowano konkurs wiedzy o Mazowszu i ochronie przyrody na terenie Mazowsza. W konkursie uczestniczyło 29. uczniów. Zwyciężyła Agata Fudała z SKKT PTTK "Wędrusie" Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie przed Dorotą Kacprzak z LO w Sochaczewie, Jolantą Banasiak z LO Sochaczew, Tomaszem Kozakiem z LO w Milanówku i Grzegorzem Barańskim z LO w Skierniewicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, a laureaci konkursu nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Udział w zlocie był okazją do podsumowania pracy Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych w roku 2002. Dziesięciu najlepszym drużynom i laureatom konkursów całorocznych 2002 wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie i Zarząd Główny PTTK.

W godzinach nocnych dla wytrwałych zorganizowano nocne biegi na orientację, a dla pozostałych ognisko turystyczne z konkursami i prelekcję z projekcją slajdów z wypraw trampingowych żyrardowskiego Klubu Globtrotera. W imprezie wzięło udział 108. uczestników z Warszawy, Pruszkowa, Sochaczewa, Grodziska Maz., Milanówka i Żyrardowa. Zawody przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: do 17 roku, do 19 roku, do 21 roku, do 35 roku i w kategorii open. W drugiej części zawodów zorganizowano koedukacyjne turystyczne marsze na orientację (startowały dwuosobowe patrole mieszane) oraz rodzinne marsze na orientację (startowały patrole rodzinne składające się min. z 3 osób). Ponieważ wszystkie zawody odbywały się w nocy, niespodzianek i atrakcji było co niemiara.

Lista laureatów zawodów jest bardzo długa. Nagrodzono 10. zwycięzców zawodów sportowych, 6 par startujących w zawodach turystycznych i 6 rodzin startujących w zawodach rodzinnych. Na szczególne wyróżnienie zasługują: zwycięzca zawodów sportowych Marcin Kowalczyk z LO w Milanówku w kategorii wiekowej do 19 lat, Monika Jagielska z SKKT LO w Sochaczewie w kategorii wiekowej do 21 lat, Roman Antosik z Klubu InO "Azymut" z Żyrardowa w kategorii open oraz Ewa i Daniel Biakeccy z Grodziska Maz. w kategorii marszów turystycznych w grupie do 19 lat.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe i materiały promocyjne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Laureaci zawodów w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Główny PTTK w Warszawie i biura turystyczne patronujące zawodom.

Po krótkim odpoczynku biwakowym i śniadaniu turystycznym drugiego dnia pobytu zorganizowano "minitargi" turystyczne, na których prezentowano część materiałów z VIII Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO 2003" zorganizowanych w dniach 25-27 kwietnia 2003 r. na warszawskim AWF oraz namawiano do udziału w akcji letniej żyrardowskiego PTTK, PTSM oraz Ligi Morskiej i Rzecznej.

W ramach tegorocznych przygotowań do akcji letniej swoje propozycje wakacyjne prezentowały koła i kluby PTTK z Żyrardowa: Klub Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia", Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza", Klub "Esperantotur", Klub "Globtrotera" i Koło Przewodników PTTK "Belferek". Przygotowano ofertę dla ok. 3 000 uczniów z Mazowsza Zachodniego - członków PTTK. Będą to: VII Młodzieżowa Szkoła Turystyki "Puszcza Bolimowska", XXI Obchody "Dni Morza", XXIV Młodzieżowa Szkoła Górska "Tatry i Beskidy", XXI Młodzieżowa Szkoła Morska "Bursztynowym szlakiem", XXI Młodzieżowa Szkoła Morska "Szlakiem latarni morskich", XXI Młodzieżowa Szkoła Morska "Warsztaty marynistyczne", XXI Młodzieżowa Szkoła Żeglarska, XXI Młodzieżowa Szkoła Kajakowa, XXI Międzynarodowa Młodzieżowa Letnia Szkoła Esperanto, IX Wyprawa Trampingowa "Meksyk" i IX Wyprawa Trampingowa "Peru i Boliwia".

Zlot zakończył spacer po Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Wędrowano wzdłuż doliny Rawki w poszukiwaniu śladów bobrów.

W trakcie zlotu wielu uczniów wstąpiło w szeregi zorganizowanej "braci turystycznej". Przyjęto 48 nowych członków PTTK, 64 nowych członków PTSM i 38 nowych członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Oprócz legitymacji członkowskich otrzymali oni komplet materiałów promocyjnych ufundowanych przez Zarząd Główny PTTK: katalog bazy noclegowej PTTK, mapy schronisk i campingów PTTK. Opiekunowie SKKT PTTK otrzymali komplet materiałów do szkolnej biblioteczki PTTK.

Wszyscy uczestnicy zlotu oprócz poznania uroków Bolimowskiego Parku Krajobrazowego poznali się wzajemnie, wymienili się swoimi turystycznymi doświadczeniami, wspólnie zaplanowali swoje wyjazdy na obozy letnie i postanowili spotkać się jeszcze raz w tym roku, na XVI Jesiennym Zlocie SKKT "Poznajemy okolice" organizowanym tradycyjnie we wrześniu z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki i Tygodnia Turystyki Młodzieży.

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT