PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Laureaci X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" - 2003


Nagrody GRAND PRIX

w kategorii szkół podstawowych:
Karol Piszczyński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu, za pracę Krótka historia niezwykłego patrona, napisaną pod opieką pani Agnieszki Besińskiej

w kategorii gimnazjów
Zespół redakcyjny w składzie: Bogumiła Andrzejewska, Marta Brzozowska, Natalia Cieślińska, Magdalena Grabarkiewicz, Agata Kaczor, Marta Kujawska, Karolina Szuster, Katarzyna Zarębska, Sławomir Kopeć, Jakub Wesołowski, Julianna Grobelna i Maria Górna z Gimnazjum w Kiszkowie, za pracę Z biegiem rzeki, napisaną pod opieką pań Katarzyny Chuda i Małgorzaty Grobelnej

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Natalia Mierzejewska, Dariusz Nowak i Ewelinn Kleska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, za pracę Śladami twórców ludowych okolic Rzeszowa, napisaną pod opieką pani Mirosławy Zwierzchowskiej

Nagrody Specjalne

Polskiej Organizacji Turystycznej
Ewa Ramuś z III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie za pracę Zarys historii Dobrego Miasta i czasy współczesne, napisaną pod opieką pana Antoniego Szeklickiego

Polskiej Izby Turystyki
Anna Samp i Kacper Naczk z Gimnazjum nr 4 w Rumii za pracę Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne, Tuchola, napisaną pod opieką pani Danuty Sosnowskiej

im. Łukasza Wojeckiego
ufundowana przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK Aleksandra Pająk i Katarzyna Pogorzelec z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatkce Letnisku za pracę Od ziarenka do bochenka, napisaną pod opieką pani Marii Molędowskiej

Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
Marta Mosiejowska i Karolina Świder z Technikum Hotelarskiego przy Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu za pracę Stara nekropolia żydowska we Wrocławiu, napisaną pod opieką pani Jolanty Maciejasz

Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego
Agnieszka Cyfka, Natalia Frąckowiak, Magda Dudek, Konrad Stasiewicz i Tomasz Tarczyński z Gimnazjum w Sułowie za pracę Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu, napisaną pod opieką pani Hanny Jankowskiej

Muzeum Techniki w Warszawie
Mateusz Matuszyk, Adam Morcinek i Wojciech Jagoda z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem za pracę Moja Ojcowizna Zawadzkie. To, co było i jest, napisana pod opieką pani Danuty Dubyk

Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Dagmara Rydzykowska z Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Chojnicach za pracę Historia Chojnic zapisana w pomnikach, napisaną pod opieką pani Mirelli Stanisławskiej

Marta Smolińska, Karolina Smolińska, Agata Marzec i Justyna Bednarska z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie za pracę Bałtów Moja Ojczyzna w Dolinie rzeki Kamiennej, napisaną pod opieką pani Teresy Szczygieł

Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK
Teresa Andrzejak z Publicznego Gimnazjum w Białobłotach za pracę Kościół św. Michała Archanioła w Królikowie zdradza swoje tajemnice, napisaną pod opieką pani Elżbiety Tamborskiej

Arkadiusz Ćmoch z Gimnazjum w Wielgolesie za pracę Kapliczki Ziemi Latowickiej, napisaną pod opieką pana Zdzisława Ćmocha

Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
Karol Schmidt i Marcin Kwiatkowski z Gimnazjum nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju za pracę Szlak rowerowy Biłgoraj - Zwierzyniec, napisaną pod opieką panów Wojciecha Szczepańskiego i Andrzeja Czacharowskiego

Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK
Annn Feldman, Natalia Kościelnink i Agnieszka Ogór z XX Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu za pracę Turystyka bez barier, napisaną pod opieką pani Danuty Karolczak

Redakcji "Poznaj swój kraj"
Marek Kaczmar z Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie za pracę Rok 1902 w Rzeszowie czyli historie i obrazki z życia miasta i jego mieszkańców przed stu laty, napisaną pod opieką pani Krystyny Lenart

Paweł Kwiek z Technikum Budowlanego w Oświęcimiu za pracę Moje miejsce na Ziemi Zator, napisaną pod opieką pani Jolanty Kućka-Noworyta

Redakcji kwartalnika "Gościniec PTTK"
Piotr Niewiadomski z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli za pracę Spacerkiem po ulicy Łaskiej, napisaną pod opieką pani Marii Zimoch

Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
Ewelina Kurek, Aneta Bińkiewicz, Sylwia Kasprzykowska, Aleksandra Domankiewicz i Ewelina Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim za pracę Mój najciekawszy szlak po ziemi piotrkowskiej napisaną pod opieką pani Ilony Żurek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT