PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Hotel bez barier


W ramach polskich obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003, w warszawskim hotelu Jan III Sobieski, odbyło się spotkanie członków Jury pierwszego ogólnopolskiego konkursu "Hotel bez barier".

Obecnie nie istnieje żadna całościowa informacja na temat liczby i lokalizacji obiektów hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty) dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs "Hotel bez barier", trwający do końca listopada roku 2003, ma charakter informacyjno-edukacyjny, a jego głównym celem jest uwrażliwienie środowiska hotelarzy na potrzeby osób niepełnosprawnych i zachęcanie ich do likwidowania barier architektonicznych w obiektach hotelarskich. W jego wyniku Jury wyłoni najlepiej dostosowany obiekt, któremu przyzna honorowy tytuł i emblemat "Hotel bez barier 2003" oraz wyróżni cztery inne, które otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wszystkie obiekty hotelarskie otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Konkurs posłuży również do stworzenia bazy obiektów hotelarskich dostępnych dla osób niepełnosprawnych, która będzie dostępna na portalu www.niepelnosprawni.info. Informację o dostępnych hotelach i rodzaju ich dostępności będzie można również znaleźć w przygotowywanym obecnie przewodniku Turystka bez barier Polska, pierwszym całościowym kompendium opisującym obiekty turystyczne w Polsce dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W skład Jury wchodzą: Kazimierz Kowalski - prezes Izby Gospodarczej PZH (przewodniczący Jury); Marek Stopczyk - prezes Polskiego Zrzeszenia Hoteli; Maria Burska - redaktor naczelna miesięcznika "Hotelarz"; dr Teresa Skalska - Insytut Turystyki; prof. Zenon Błądek - architekt, wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa w Warszawie; Adrian Burzyk - firma Sanitec Koło; Bogdan Małolepszy - prezes Polskiego Stowarzyszenia Hotelarstwa i Turystyki oraz Piotr Pawłowski - redaktor naczelny magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja".

Obecnie obowiązująca ustawa o usługach turystycznych stanowi, że na 50 jednostek hotelowych musi być jeden pokój dla niepełnosprawnych, a drugi pokój przypada na następne 100. Jeżeli zatem hotel ma 149 pokoi, to może mieć tylko jeden pokój, ale na pokojach problem dostępności się nie kończy. Nawet jeżeli obiekt ma taki pokój, często dostęp do samego hotelu jest utrudniony. Trzeba pamiętać również, że przystosowanie obiektów turystycznych powinno uwzględniać różne rodzaje niesprawności. Gościem hotelowym może być bowiem zarówno osoba na wózku, jak i niewidoma czy niesłysząca. Mamy nadzieję, że inicjatywa "Hotel bez barier" zmobilizuje środowisko hotelarskie, by uczynić hotele bardziej dostępnymi dla tej grupy społecznej. - powiedział Piotr Pawłowski, redaktor naczelny magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja".

Konkurs "Hotel bez barier" organizowany jest z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy wsparciu Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Izby Gospodarczej PZH oraz miesięcznika "Hotelarz". Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrody ufundowały firmy Sanitec Koło oraz Oticon.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na portalu www.niepelnosprawni.info

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji to prężnie działająca organizacja pozarządowa (non-profit), istniejąca od 1995 r. Stowarzyszenie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich przedsięwzięć, a także promocję idei integracji społecznej i zawodowej tych osób z resztą społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi liczne kampanie edukacyjne. Jedna z nich - "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" otrzymała prestiżowe nagrody Golden World Awards oraz Medium 2001 za najlepszą kampanię społeczną ubiegłego roku. Stowarzyszenie jest wydawcą ogólnopolskiego magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja", który dociera do osób indywidualnych, placówek socjalnych i zdrowotnych oraz władz samorządowych i rządowych. W edycji konkursu Publipress 2001- na najlepszą okładkę roku - "Integracja" wygrała w kategorii "Człowiek". Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji należy do Europejskiej Federacja na rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych CEEH (Confederation Europeenne pour l'Emploi des Handicapes). Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych

Rok 2003 został ogłoszony przez Radę UE Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji postanowiło wykorzystać tę okazję do zintensyfikowania działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i prawa osób niepełnosprawnych.

W ramach polskich obchodów roku 2003 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji prowadzi od początku roku kampanię w mediach pod hasłem "Czy naprawdę jesteśmy inni?" oraz planuje wiele innych wydarzeń, m.in.: międzynarodową wystawę artystów malujących ustami i nogami "Sztuka bez barier" w Muzeum Narodowym w Warszawie, festiwal filmów polskich i zagranicznych o tematyce osób niepełnosprawnych oraz wydanie przewodnika Turystyka bez barier - Polska, pierwszej publikacji na temat informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych obejmującej cały kraj.

Partnerami Stowarzyszenia w prowadzonej kampanii społecznej są TVP S.A., Radio ZET i Polskie Radio. Działania reklamowe w telewizji i radiu wspierane są także przez prasę. Planowana jest również kampania outdoorowa i kinowa oraz promocja w Internecie. Pomysł kampanii i wszystkich spotów powstał w agencji reklamowej Leo Burnett Warszawa. Za planowanie kampanii odpowiada dom mediowy Starlink. Działania PR koordynuje agencja Rowland Communications. Wymienione instytucje działają na rzecz kampanii społecznie.

Patronat nad obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Polsce objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Informacji udzielają:

Rowland Communications
Monika Trojan, Dorota Czuba
tel. (+22) 651 64 40
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Magda Kopczyńska, Justyna Stańczuk
tel. (+22) 635 13 30

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT