PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Sprawozdanie z XI rajdu "Wiosna z Bicyklem"


W dniach 1-4 maja 2003 r. odbył się XI Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem". W tym roku trasy rajdu zaplanował Darek głównie po terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz w okolicach Pyzdr, Konina i Słupcy. Przez cztery dni bazą rajdu była "Chatka ornitologa" w Białobrzegu, do której już od 30 kwietnia zjeżdżali turyści z różnych stron Polski. Wieczorem (30 kwietnia), przy ognisku, organizatorzy oficjalnie otwarli XI Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem".

W dniu 1 maja o godz. 9:30 wyjechano na trasę wycieczki. Trasa wiodła przez Zagórów, Rzgów, Konin, Stare Miasto. Turyści mieli okazję zwiedzić małomiasteczkową zabudowę Zagórowa, wokół którego można było zauważyć liczne pozostałości wiatraków, świadczące o przeszłości młynarskiej miasta. Kolejna ciekawa miejscowość na trasie to Rzgów, gdzie w okresie II wojny światowej władze hitlerowskie utworzyły getto dla ludności żydowskiej. We wsi znajduje się drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła o konstrukcji zrębowej z XVI w. Jadąc drogą wzdłuż Warty, dojechaliśmy do Konina. Przy gotyckim kościele pw. św Bartłomieja z XIV w., obok którego znajduje się najcenniejszy i zarazem najstarszy zabytek miasta - kamienny słup romański z 1151 r., ogłoszono czas wolny dla grupy. Podczas indywidualnego zwiedzania podziwiano zabytki i atrakcje Starówki Konińskiej, m.in.: klasycystyczny ratusz, budynek dawnego starostwa z 1828 r., dworek z XIX w., dom Zemełki - najstarszy obiekt mieszczański w Koninie, park miejski im. Fryderyka Chopina, a w nim mini ZOO, pomnik ofiar faszyzmu, budynek dawnej synagogi z 1832 r. oraz gmach dawnej szkoły talmudycznej i kościół ewangelicko-augsburski. Po przerwie wyruszono w dalszą drogę, bardziej uciążliwą z powodu silnego przeciwnego wiatru. W miejscowości Stare Miasto zatrzymano się przy neoromańskim kościele św. św. Piotra i Pawła, którego część stanowi oryginalna romańska kaplica z XIII w. Zmagając się z wiatrem, grupa dotarła do bazy w Białobrzegu. Wieczorem było ognisko, kiełbaski i turystyczne opowiadania.

Następnego dnia również o godz. 9:30 pojechano w kierunku Pyzdr. W Pyzdrach najpierw zwiedzono ciekawe muzeum regionalne, mieszczące się w budynku dawnego klasztoru Franciszkanów. Bogatsi o informacje uzyskane w muzeum uczestnicy objechali miasteczko, w którym zachowało się wiele pamiątek bogatej jego przeszłości. Po zwiedzeniu miasta udano się do Kołaczkowa - dawnej posiadłości Władysława Reymonta, gdzie czekał już przewodnik, z którym zwiedzano izbę muzealną poświęconą Władysławowi Reymontowi oraz wystawę historii bankowości spółdzielczej i sprzętu biurowego. Kolejnym ciekawym miejscem na trasie rajdu był Ciążeń, a w nim piękny barokowy pałac biskupów poznańskich z parkiem krajobrazowym położonym na stoku nadwarciańskim. Po sesji zdjęciowej i krótkim odpoczynku w promieniach słonecznych udano się do Lądu, gdzie oglądano monumentalny pocysterski zespół klasztorny, obecnie mieszczący Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Po przyjeździe do "Chatki ornitologa" ci, którzy mieli jeszcze ochotę udali się na spacer ścieżkami Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Wieczór spędzono wspólnie przy ognisku, piekąc kiełbaski.

W dniu 3 maja uczestników rajdu podzielono na dwie grupy. Pierwsza wyjechała na trasę o długości ponad 100 km, prowadzącą przez Lądek, Golinę, Kazimierz Biskupi, Gosławice, Bieniszew. Zwiedzono m.in.: barokowy kościół w Lądku, zabytki Kazimierza Biskupiego z klasztorem i muzeum misyjnym księży Misjonarzy Świętej Rodziny, zamek z muzeum w Gosławicach oraz pustelnię Kamedułów w Bieniszewie. Druga grupa udała się w przeciwnym kierunku, zwiedzając po drodze Śmiełów z klasycystycznym pałacem i muzeum Adama Mickiewicza, Brzóstków z bardzo ciekawą architekturą folwarczną, Lgów z drewnianym kościółkiem oraz Raszewy, zaniedbany teren dawnej dyrekcji Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Wieczorem przy ognisku ogłoszono wyniki konkursu krajoznawczego, w którym triumfowali:

1. miejsce - Basia i Patryk Frąckowiakowie z KTK "BICYKL-1977" z Ostrowa Wielkopolskiego,
2. miejsce - Jacek Frąckowiak z KTK "BICYKL-1977" z Ostrowa Wielkopolskiego,
3. miejsce - Halina Liszkowska, "Sokół" PTTK Inowrocław,
4. miejsce - Andrzej Liszkowski, "Sokół" PTTK Inowrocław,
5. miejsce - ród Majów, KTK "BICYKL-1977" z Ostrowa Wielkopolskiego.

Organizatorzy ponadto wyróżnili: turystę z najdalszej miejscowości - Pawła Gołaszewskiego z Olsztyna, najmłodszego turystę - Martę Maj (lat 3) z KTK "BICYKL-1977" oraz najstarszego turystę Kazimierza Kuczyńskiego (61 lat) z Inowrocławia.

Przeprowadzono również konkurs rozpoznawania atrakcji turystycznych i miejscowości ze zdjęć,w którym poszczególne miejsca zajęli:

1. miejsce - Katarzyna Maj z Ostrowa Wielkopolskiego,
2. miejsce - Ireneusz Brzozowski z Wrocławia,
3. miejsce - Lidia Malinowska z Bydgoszczy,
4. miejsce - Jan Jastrowicz z Ostrowa Wielkopolskiego,
5. miejsce - Kamil Szutkowski z Torunia.

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez firmę Burghardt.

Odbyło się jeszcze smażenie kiełbasek, przekazywanie refleksji na gorąco dotyczących rajdu, a także śpiewano przy gitarze i trzeba było się udać na spoczynek. Następnego dnia przyszedł czas pożegnania, turyści rozjeżdżali się w różne strony.

W sumie przez trzy dni wspólnego wędrowania przejechano na szlakach rajdowych 260 km.

W rajdzie uczestniczyło 30 turystów: z KTK "BICYKL-1977" Ostrów Wielkopolski - 9 osób, z KTK "Rewor" Wrocław - 3 osoby, z KTK "Przygoda" Toruń - 1 osoba, z Opola - 1 osoba, z Bydgoszczy - 2 osoby, z Olsztyna - 1 osoba, z PTTK "Kujawiak" Inowrocław - 7 osób, z Ostrowa Wielkopolskiego - 6 osób. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, książkę-przewodnik, pamiątkowe zdjęcia-pocztówki oraz codziennie kiełbasę do ogniska.

Rajd w takiej postaci odbył się między innymi dzięki pomocy: Firmy Handlowej Małgorzaty Burghardt, Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT