PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

43. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej na Ziemi Gliwickiej


Na 43. ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej, odbywający się pod koniec wiosny br. w Gliwicach - Czechowicach przybyło 349 uczestników. To zlotowy rekord ostatnich lat.

Zlot odbył się w dniach 14-21 czerwca; początkowo pogoda sprzyjała, później wręcz przeciwnie. Na zlocie, w którym uczestniczyli turyści z trzynastu województw, najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa śląskiego - 136 osób. Spore ekipy wystawiły też inne województwa: zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie - po 34, wielkopolskie - 31, mazowieckie - 26, pomorskie i opolskie - po 22, a więc te, które się wyróżniają na rowerowej mapie PTTK.


Grupę rowerzystów prowadzi Witold Kapuściński

Wśród uczestników byli dwaj członkowie honorowi PTTK: Zbigniew Boroński z Bydgoszczy i gliwiczanin Stanisław Radomski; na metę wpadł (z paczką kolarskich książek) Dariusz M. Zając - kustosz Muzeum PTTK w Radomiu, przyjechała Grażyna Orłowska-Rybicka - opiekunka rowerzystów z ramienia Zarządu Głównego PTTK, przybyli dziennikarze liczących się w kolarskim środowisku publikatorów, a więc Andrzej Staśkiewicz ("Regionalna Gazeta Turystów Kolarzy"), Leszek Dynak ("Cykloturysta"), Mirosław Okoński (strona internetowa Komisji Turystyki Kolarskiej), zabrakło redaktora "Informatora".

Górny Śląsk znany jest z dużej popularności roweru; z jednośladu korzystają starsi i młodzi, jeżdżąc nim do szkoły, sklepu czy kościoła. Nic więc dziwnego, że liczną grupę kolorowo odzianych cyklistów miejscowa telewizja dostrzegła dopiero w ostatnim dniu imprezy, na kilka godzin przed jej oficjalnym zamknięciem.


Oblężenie pieczątki kościelnej
w Smolnicy

Każdy uczestnik zlotu otrzymał ładną metalową odznakę zlotową, materiały krajoznawcze, kiełbasę do ogniska na otwarcie i żurek na zakończenie. Kto się wpisał na listę i uiścił dodatkową opłatę, może się poszczycić posiadaniem koszulki kolarskiej ze zlotowym nadrukiem.

Na mecie czynne były referaty weryfikacyjne KOT, KOPielgrzymiej, regionalnej odznaki gliwickiej. Uczestniczący w kursie przodownickim i znakarskim rowerzyści oraz prezesi klubów turystyki kolarskiej otrzymali przywiezioną prosto z drukarni broszurę Regulaminowe kompendium rowerowe (przygotowaną jako wkładka do specjalnego kolarskiego numeru "Gościńca" PTTK), zawierającą zbiór wszystkich regulaminów i uchwał obowiązujących aktualnie w kolarstwie turystycznym PTTK, zredagowaną przez niżej podpisanego, a wydaną sumptem ZG PTTK.

Dla uczestników przygotowano atrakcyjne pod względem krajoznawczym trasy, prowadzone przez życzliwego ludziom, fachowego przewodnika - Witolda Kapuścińskiego, w trakcie których turyści mogli poznać m.in.: skansen i kopalnię węgla Luiza w Zabrzu, klasztor i amfiteatr na Górze Świętej Anny, kopalnię-muzeum srebra w Tarnowskich Górach, klasztor w Rudach i tamtejszy park krajobrazowy, odbyć przejażdżkę kolejką wąskotorową z Rud do Stodoły i z powrotem. Turyści poznali z autopsji liczne drewniane kościoły, zalesione pogorzelisko rejonu Kuźni Raciborskiej, wysłuchali koncertu w wykonaniu J. Skrzeka i 45-letniej historii klubu im. Huzy - organizatora zlotu, podanej przez jego prezeskę M. Radomską.

Obradująca na mecie Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, oceniając imprezę dostrzegła wiele usterek i niedociągnięć (tu należy lojalnie stwierdzić, że o wielu z nich samokrytycznie opowiedział komandor zlotu Andrzej Czapla). Najwięcej emocji wzbudzało rozrzucenie uczestników nocujących pod dachem w kilku różnych, nieraz odległych, ośrodkach, spodobało się natomiast codzienne pilotowanie grup wycieczkowych przez przodownika znającego każdy zakątek penetrowanych okolic. Można mieć nadzieję, że uczestniczący w posiedzeniu komandorzy sierpniowego CZTK w Ustrzykach Dolnych oraz przyszłorocznego zlotu przodowników turystyki kolarskiej w rejonie Szamotuł wykorzystają gliwickie doświadczenia.

Tekst i zdjęcia: Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT