PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

XLVIII Tatrzański Rajd Narciarski PTTK


Rajd, jako "sztandarowa" impreza organizowana przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK pod kierownictwem Wojciecha Biedrzyckiego, odbył się w dniach 29 marca - 5 kwietnia 2003 r. (na trasie nr V od 28 marca).

Udział wzięło 72 uczestników na pięciu trasach: I (wędrowna po stronie polskiej) - kier. Jan Jabłoński, Grzegorz Banakiewicz (7), II (stacjonarna - Polana Chochołowska) - kier. Antoni Piotrowski, Bogusław Stańczewski (33), III (stacjonarna - Żarska Chata) - kier. Lech Falkowski (14), IV (wędrowna po stronie słowackiej) - kier. Aleksander Niźnikiewicz (7), V (wędrowna po stronie słowackiej) - kier. Piotr Szucki, Jan Cytawa (11). Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych - od pięknej, słonecznej pogody do zadymki śnieżnej i mgły, ograniczającej widoczność do kilku metrów oraz raczej "trudnych" (czasem mokry, utrudniający jazdę, czasem zapadająca się skorupa lodowa) warunków śniegowych, przy zagrożeniu lawinowym od 2 do 3 stopnia (w dniu ostatnim), dzięki umiejętnościom uczestników, ich rozwadze, a także wysokim kompetencjom prowadzących - nie doszło do żadnych wypadków, które mogłyby naruszyć zdrowie uczestników. Uczestnicy przewędrowali całe Tatry od Doliny Chochołowskiej do Doliny Roztoki (po stronie polskiej), od Doliny Żarskiej po Dolinę Białej Wody (po stronie słowackiej) oraz od Doliny Białej Wody po Dolinę Zuberską (również po stronie słowackiej). Zdobyto na nartach szereg wysokich przełęczy (położonych powyżej 2000 m n.p.m.) i wiele szczytów tatrzańskich, z których następnie zjechano na nartach. Suma przewyższeń, które osiągnęli uczestnicy na wszystkich trasach XLVIII rajdu tatrzańskiego wyniosła ok. 33 tys. m.

Na zakończenie rajdu, które tradycyjnie odbyło się w Domu Turysty w Zakopanem, wręczono odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Narciarskiej Piotrowi Szuckiemu i odznaki "Za wytrwałość" (za udział w co najmniej dziesięciu rajdach tatrzańskich) małżeństwu Krystynie Falkowskiej-Jarosz oraz Stanisławowi Jaroszowi.

b.wWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT